Γνωμ. 47/1228/1989

Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για εκπαίδευση προσωπικού ή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας

1 Ιαν 1989

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για εκπαίδευση προσωπικού ή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας

Νο 47. Γνωμ. 1228/1989

Σε απάντηση της από 12.9.1989 επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι, τα ποσά που λαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., την Ε.Ο.Κ. ή άλλο φορέα, για εκπαίδευση του προσωπικού ή για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας (σχετικού πργράμματος Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.), καταχωρούνται στην πίστωση ενός από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτβάθμιου 74 "επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων", π.χ. στον 74.03, ο οποίος θα τιτλοφορηθεί "ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις" και ο οποίος θα αναλυθεί σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις ανάγκες σας (π.χ. 74.03.00 "επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαίδευση προσωπικού", 74.03.01 "επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ. για νέες θέσεις εργασίας" κ.λπ.).

Taxheaven.gr