ΤΣΜΕΔΕ

Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.Σχόλια:11 Ιούν 2004

Taxheaven.gr

ΘΕΜΑ : Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 € 

35,18 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004 1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

35,20 € 

21,12 €

Διαφορά ΕΠΙΚ. Α.Εξαμ. 2004 1,67 * 6 = 10,02 € 1,00 * 6 = 6,00 €
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

23,47 €

23,47 €

Διαφορά ΠΡΟΝ. Α.Εξαμ. 2004 1,12 * 6 = 6,72 € 1,12 * 6 = 6,72 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004

1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

 
Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004

5,59 * 6 = 33,54 €

3,35 * 6 = 20,10 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 €

35,18 €

130,27 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 € 1,93 * 18 = 34,74 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

 
Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €  
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

(*) Σημ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δέν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2004 ( 586,69  € ) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την Ανωτάτη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2004 = 2058,25  € ). ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ). ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επι 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 30/6/2004 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδρομικής αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ.
 

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

4,00%

13,33%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

3,00%

1,80%

3,00%

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4,00%

4,00%

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

 

(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ με ανώτατο όριο 4.693,52 €. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).

 
 


Taxheaven.gr