Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΣΜΕΔΕ Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.

Σχόλια:Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΤΣΜΕΔΕ
Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.


ΤΣΜΕΔΕ Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΘΕΜΑ : Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 € 

35,18 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004 1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

35,20 € 

21,12 €

Διαφορά ΕΠΙΚ. Α.Εξαμ. 2004 1,67 * 6 = 10,02 € 1,00 * 6 = 6,00 €
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

23,47 €

23,47 €

Διαφορά ΠΡΟΝ. Α.Εξαμ. 2004 1,12 * 6 = 6,72 € 1,12 * 6 = 6,72 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004

1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

 
Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004

5,59 * 6 = 33,54 €

3,35 * 6 = 20,10 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 €

35,18 €

130,27 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 € 1,93 * 18 = 34,74 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

 
Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €  
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

(*) Σημ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δέν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2004 ( 586,69  € ) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την Ανωτάτη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2004 = 2058,25  € ). ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ). ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επι 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 30/6/2004 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδρομικής αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ.
 

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

4,00%

13,33%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

3,00%

1,80%

3,00%

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4,00%

4,00%

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

 

(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ με ανώτατο όριο 4.693,52 €. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).

 
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης