Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 39/1055/1988 Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 39/1055/1988
Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης


Γνωμ. 39/1055/1988 Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης

Νο 39. Γνωμ. 1055/1988

α) Οπως αναλυτικά καθορίζεται στην παρ. 2.2.803 περίπτ. 5 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), στο λογαριασμό 80.01 "μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως" προσδιορίζονται τα μικτά αποτελέσματα της χρήσεως (μικτά κέρδη ή μικτές ζημίες).

Τα μικτά αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται, στη συνέχεια, στο λογαριασμό 86 "αποτελέσματα χρήσεως", στον οποίο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.2.809 του Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται ή μεταφέρονται και τα εξής ποσά εξόδων και εσόδων:

αα) Τα έξοδα των λειτουργιών: διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως και διαθέσεως, με πίστωση του Λογαριασμού 80.02 "έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων". Τα έξοδα των λειτουργιών αυτών προκύπτουν από τους ομώνυμους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 92 "θέσεις (κέντρα) κόστους" ή εάν δεν τηρείται αναλυτική λογιστική, προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με πίνακες (φύλλα) μερισμού και κατανομής των εξόδων της Ομάδας 2 στις υποχρεωτικές θέσεις λειτουργικού κόστους που προβλέπονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92.

ββ) Τα έξοδα των λογαριασμών 64.10, 64.11, 64.12 και 65, με πίστωση του ίδιου, ως άνω Λογαριασμού 80.02.

γγ) Τα ποσά των Λογαριασμών 81.00, 81.02, 82.00, 83 και 85, με πίστωση των Λογαριασμών αυτών.

δδ) Τα έσοδα των Λογαριασμών 74, 75, 78.05 και 76 με χρέωση του λογαριασμού 80.03 "έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων".

εε) Τα ποσά των Λογαριασμών 81.01, 81.03, 82.01 και 84, με πίστωση των Λογαριασμών αυτών. Το υπόλοιπο που προκύπτει στο Λογαριασμό 86, μετά από όλες τις προηγούμενες εγγραφές, απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως (κέρδη ή ζημίες), τα οποία, όπως είναι αυτονόητο, δεν συμπίπτουν με τα "μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως" που προσδιορίζονται στο Λογαριασμό 80.02 (86.00.00).

Ο ισχυρισμός σας, στο ερώτημα 1 της επιστολής σας, ότι, δεν υπάρχουν στην εταιρία μας άλλα έσοδα ή έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων", πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ απίθανο -για να μην πούμε τελείως αδύνατο- να συμβεί, κάτι τέτοιο στην πράξη, έρχεται σε αντίθεση με το ερώτημα 3 της επιστολής σας, με το οποίο ερωτάτε: "δυνάμεθα από τους Λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6 να κάνουμε διαλογή (να ξεχωρίσουμε)

α) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ως λ.χ. ....
β) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ως λ.χ. ....".

β) Το δεύτερο ερώτημά σας απαντήθηκε με όσα αναφέραμε προηγούμενα, στην απάντηση του 1ου ερωτήματός σας.

γ) Με το ερώτημά σας αυτό συγχέετε τον προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους με το σχηματισμό του Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
Τονίζουμε ότι τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται κατ' είδος στους Λογαριασμούς της Ομάδας 6 και στο τέλος της χρήσεως, με τη χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται, με σχετική λογιστική εγγραφή, σε χρέωση του Λογαριασμού 80.00 "Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως" (βλ. παρ. 2.2.600 και 2.2.602 του Γ.Λ.Σ.).

Το λειτουργικό κόστος προσδιορίζεται στους υπολογαριασμούς του 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους" σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5.213 του Γ.Λ.Σ. ή εξωλογιστικά, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, στις περιπτώσεις που δεν τηρείται αναλυτική λογιστική.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης