Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 35/1041/1988 Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 35/1041/1988
Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής


Γνωμ. 35/1041/1988 Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής

Νο 35. Γνωμ. 1041/1988

α) Σύμφωνα με τις παραγρ. 1.101, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.603 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980 όπως ισχύει), τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, κατ' είδος και τα τελικά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό 80.00 "λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως".

β) Τα κατ' είδος δεδομένα των παραπάνω λογαριασμών της Ομάδας 6 ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών και ιδιοπαραγομένων πάγιων στοιχείων), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως καθορίζεται στις παραγρ. 5.213 και 5.214 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.).

Γ) Σύμφωνα με τα προηγούμενα και με όσα καθορίζονται στις παραγρ. 2.2.203, 2.2.205, 5.1.300, 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ., σε συνδυασμό και με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του κωδικοπ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", που θεσπίστηκαν με τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987, το κόστος παραγωγής -το οποίο αποτελεί και την αξία κτήσεως των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων- περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

αα) Την αξία κτήσεως των πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώθηκαν, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις νέες διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 εδ.β' και παρ. 7 Ν.2190/1920.

ββ) Την άμεση εργασία παραγωγής (βλ. παράγρ. 5.1.300 περ. 3α του Γ.Λ.Σ.).

γγ) Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (βλ. παράγρ. 5.1.300 περ. 3β του Γ.Λ.Σ.) Δηλαδή το κόστος παραγωγής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα των λειτουργιών: - Διοικητική (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.01). - Ερευνών και αναπτύξεως (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.02). - Διαθέσεως (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.03). - Χρηματοοικονομικής (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.04), τα οποία μεταφέρονται στο λογ/σμό "αποτελέσματα χρήσεως" (βλ. και το υπόδειγμα του λογ/σμού "αποτελέσματα χρήσεως" στο οποίο παραπέμπει το νέο άρθρο 42δ παρ. 2 του Ν.2190/1920.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης