Γνωμ. 22/959/1987

Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτώνΣχόλια: * Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 66 Γνωμ.66/1446/1990.


1 Ιαν 1987

Taxheaven.gr
Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών Νο 22. Γνωμ.959/1987*

Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1ης Ιανουαρίου 1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών, αντιμετωπίζεται ως εξής:

α. Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 54.00 "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" και πιστώνεται στο λογαριασμό 74.98.91 "Εσοδα από συμψηφιζόμενο ή επιστρεφόμενο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987".

β. Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 33.13.90 και πιστώνεται στο λογαριασμό 56.90 "Συμψηφιστέος ή επιστρεπτέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987". γ. Κατά τα υπόλοιπα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 18.13.91 "Συμψηφιστέος στη μεθεπόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987" και πιστώνεται στο λογαριασμό 56.90.

δ. Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 56.90 στο λογαριασμό 74.98.91, το ποσό ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή επιστράφηκε μέσα στη χρήση.

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 66 Γνωμ.66/1446/1990.

Taxheaven.gr