Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 18/907/1987 Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 18/907/1987
Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο


Γνωμ. 18/907/1987 Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Νο 18. Γνωμ. 907/1987 Κλείσιμο βιβλίων χρήσης - Λ/σμός 89.01 Γ.Λ.Σ.

Οπως είναι γνωστό το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος κάθε χρήσης, με λογιστικές εγγραφές, δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή, ούτε από οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας μας προβλέπεται, ούτε είναι αναγκαίο για τη λογιστική συμφωνία ημερολογίου - καθολικού.

Η έννοια της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης του λογ/σμού 89.01 "ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως" της παρ. 2.1.8. (βλ. και παρ. 2.2.812 περίπτ. 4) του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (ΓΛΣ) είναι ότι, σε περίπτωση που γίνεται το κλείσιμο των βιβλίων με λογιστικές εγγραφές χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό υποχρεωτικά ο λογ/σμός 89.01. Ανοιγμα βιβλίων νέας χρήσης - Λ/σμός 89.00 Γ.Λ.Σ. Το άνοιγμα των βιβλίων της νέας χρήσης, με λογιστικές εγγραφές, είναι υποχρεωτικό (χρεωστικά υπόλοιπα λ/σμών σε πιστωτικά υπόλοιπα λ/σμών).

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ενημερώνονται μόνο οι λογ/σμοί, δεν θα υπήρχε συμφωνία ημερολογίου - καθολικού και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, τόσο από τις αρχές της διγραφικής λογιστικής, όσο και από την ελληνική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο λογ/σμός 89.00 "ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως", σύμφωνα με την παράγρ. 2.1.7. (βλ. και παρ. 2.2.812 περίπτ. 4) του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ). Δε συμφωνούμε "ότι η διαδικασία ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης, η οποία προβλέπεται από το ΓΛΣ δημιουργεί περιττή εργασία σε μηχανογραφημένα συστήματα και σοβαρότατα προβλήματα αποδυνάμωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου", για τους δύο εξής λόγους:

α. Σε μηχανογραφημένα συστήματα η μεταφορά γίνεται αυτόματα και συγχρόνως για όλους τους λογαριασμούς ισολογισμού, οι οποίοι παρουσιάζουν υπόλοιπα κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, όπως και με την επιστολή σας δέχεστε. Ομως, η μεταφορά αυτή περνάει μέσα από προγραμματισμένη διαδικασία ενημέρωσης, τόσο του ημερολογίου, όσο και των καθολικών. Αν εσείς εννοείται ότι με τη μεταφορά αυτή ενημερώνονται μόνο τα καθολικά, αυτό δεν είναι ούτε νόμιμο, ούτε σύμφωνο με τις αρχές της διγραφικής λογιστικής.

β. Με την παραπάνω διαδικασία μεταφοράς αποκλείεται η μεταφορά του υπολοίπου οποιουδήποτε λογ/σμού σε άλλο, εκτός αν γίνει παρέμβαση στο πρόγραμμα που κάνει τη δουλειά αυτή. Συνεπώς, δε δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα αποδυνάμωσης του συστήματος ελέγχου. γ. Για διευκόλυνσή σας, θέτουμε υπ' όψη σας παρακάτω τα στοιχεία προγράμματος ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης, που εφαρμόζεται από πολλές γνωστές μονάδες του ελληνικού χώρου.

Ο λ/σμός 89.00 αναλύεται ως εξής: 89.00 Λογ/σμοί ομάδας 0 01 " " 1 02 " " 2 03 " " 3 04 " " 4 05 " " 5 Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογ/σμών ισολογισμού (ομάδων 0, 1, 2, 3, 4 και 5) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, μεταφέρονται στη χρέωση των ίδιων λογαριασμών στα αρχεία της νέας χρήσης (κίνησης / ημερολογίου - καθολικών) και στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 89.00. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογ/σμών ισολογισμού κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, μεταφέρονται στην πίστωση των ίδιων λογαριασμών στα αρχεία νέας χρήσης και στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 89.00. Μετά το πέρας της εργασίας, ο λογ/σμός 89.00 είναι μηδενισμένος. Στην απίθανη περίπτωση που ο λογ/σμός αυτός μετά το πέρας της εργασίας μεταφοράς, παρουσιάζει υπόλοιπο, η έρευνα διαπίστωσης του σφάλματος απλοποιείται με την παραπάνω ανάλυση του λογ/σμού 89.00.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης