Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 967/1987 Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 967/1987
Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου

Γνωμ. 967/1987 Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου
Νο 24. Γνωμ. 967/1987
 
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 502/1984 και 186/1986), τα αποθέματα υλικών αγαθών (που προέρχονται είτε από απογραφή, είτε από αγορές) καθώς και τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους
λογαριασμούς των ομάδων 2 και 6, αντίστοιχα, κατ' είδος και στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο λογαριασμό "Γενικής Εκμεταλλεύσεως" (λογ/σμός 80.00). Ο προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους καθώς και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) γίνεται στους οικείους λογαριασμούς της
Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (ομάδας 9), όπως καθορίζεται στις παραγράφους 5.210-5.221 του ΓΛΣ.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι δεν μπορείτε "να έχετε αναλυτικά στοιχεία ανά έργο" από τις ομάδες 1-8 της Γενικής Λογιστικής.

  2. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ελεγκτικής και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Α.Ε.", για να είναι δυνατή η διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου, από τους Ορκωτούς Λογιστές, απαιτείται να προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της ελεγχόμενης επιχειρήσεως, μεταξύ των άλλων και
αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά έργο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης