Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 13/871/1986 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 13/871/1986
Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων


Γνωμ. 13/871/1986 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων Νο 13. Γνωμ. 871/1986

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.301 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.148/1984), ο λογαριασμός 30 "χρεώσεις ασφαλίστρων" τηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την παρακολούθηση των ποσών των απαιτήσεών τους από ασφάλιστρα, δικαιώματα συμβολαίων και φόρους - τέλη, που δημιουργούνται από τις συμβάσεις ασφαλίσεως που συνάπτουν και που περιλαμβάνονται στα σχετικά ασφαλιστικά συμβόλαια που εκδίδουν κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

Ο πράκτορας που μεσολαβεί για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, δεν υποχρεούται στην τήρηση του λογαριασμού 30 με τον τρόπο που προβλέπει το Κλαδ. Λογ. Σχέδιο.

Εφόσον, όμως, ο πράκτορας επιμελείται και της εισπράξεως των ποσών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που εκδίδονται με την μεσολάβησή του, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (περί υποχρεώσεων και πρακτόρων κ.λπ.) και τις γενικές αρχές της λογιστικής, υποχρεούται (ο πράκτορας) να παρακολουθεί τις άνω απαιτήσεις, τουλάχιστον κατά πελάτη, με σημείωση και των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του.

Αυτή είναι και η δική σας ελάχιστη υποχρέωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή πρακτορεύετε πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έχουμε τη γνώμη ότι θα εξυπηρετηθείτε καλύτερα αν αναπτύξετε τους δευτεροβάθμιους του λογαριασμού 30 κατ' ασφαλιστική επιχείρηση που πρακτορεύετε και τους τριτοβάθμιούς του κατά πελάτη, με μνεία και των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του.

2. Τους λογαριασμούς 52 "πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - λογ/σμοί τρεχούμενοι", που συλλειτουργούν, θα τους τηρήσετε όπως προβλέπεται στις παράγρ. 3.1.503 και 3.1.508 και Κλ. Λογ. Σχεδίου, μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε παραγωγούς ασφαλειών, οι λογαριασμοί αυτοί δεν αναλύονται και κατά ασφαλιστήριο συμβόλαιο πελάτη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης