Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 10/780/1986 Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 10/780/1986
Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.


Γνωμ. 10/780/1986 Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.
Νο 10. Γνωμ.780/1986

Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως των Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στις περιπτώσεις που τηρείται το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ/παρ. 2.1.8. και 2.2.803 του άρθρου 1), στο λογαριασμό 80 "Γενική εκμετάλλευση" μεταφέρονται τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών οργανικών εξόδων της Ομάδας 6 και οργανικών εσόδων, της Ομάδας 7, κατά τρόπο που, από τους δευτεροβάθμιους υπολογαριασμούς
80.00 "Λογ/σμός γενικής εκμετάλλευσης" και 80.01 "Λογ/σμός συνολικών μικτών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) της γενικής εκμετάλλευσης, να προκύπτουν τα καθαρά οργανικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της γενικής εκμεταλλεύσεως και τα μικτά κέρδη της ίδιας αυτής εκμετάλλευσης. Τα έξοδα της Ομάδας 6 και τα έσοδα
της Ομάδας 7, που δεν υπεισέρχονται στον προσδιορισμό των μικτών κερδών ή ζημιών, δεν μεταφέρονται απευθείας στο λογ/σμό 86, όπως αφήνετε να εννοηθεί με το ερώτημά σας. Τα έξοδα και έσοδα αυτά, για τα οποία σε πρώτη φάση, προηγείται η μεταφορά τους στο λογ/σμό 80.00 προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά
αποτελέσματα της γενικής εκμετάλλευσης σε δεύτερη φάση συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς 80.02 "έξοδα μη προσδιοριστικά..." και 80.03 "έσοδα μη προσδιοριστικά..." με χρεωπίστωση του λογ/σμού 80.01 "μικτά αποτελέσματα...", ο οποίος, έπειτα από τις χρεωπιστώσεις αυτές, απεικονίζει τα μικτά αποτελέσματα της γενικής εκμετάλλευσης.

2. Σε τρίτη φάση, τα μικτά αποτελέσματα, του λογ/σμού 80.01 και τα μη προσδιοριστικά έξοδα και έσοδα των λογ/σμών 80.02 και 80.03 μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογ/σμού 86 "Αποτελέσματα χρήσεως", σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχέδιο λογ/σμών της παρ. 2.1.8/λογ.86 και 2.2.809 του
άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απάντηση στο ερώτημά σας για τα ποσά των λογ/σμών 65 και 76 έχει ως εξής:


α) Σε πρώτη φάση, τα υπόλοιπα όλων των υπολογ/σμών των λογ/σμών 65 και 76 μεταφέρονται στο λογ/σμό 80.00 "λογ/σμός, γενικής εκμετάλλευσης".

β) Σε δεύτερη φάση, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 65 μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού 80.02.06 "χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα" με πίστωση του λογ/σμού 80.01, αν είναι χρεωστικά, και αντίστροφα, αν είναι πιστωτικά. Τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 76 μεταφέρονται στην πίστωση των λογ/σμών
80.03.01, τα έσοδα συμμετοχών του λογ/σμού 76.00, 80.03.02 τα έσοδα χρεογράφων του λογ/σμού 76.01, 80.03.04 οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα κεφαλαίων των λογαριασμών 76.02, 76.03 και 76.98, με χρέωση του λογ/σμού 80.01, αν τα υπόλοιπα αυτά είναι πιστωτικά και αντίστροφα αν είναι χρεωστικά.

γ) Σε τρίτη φάση, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών 80.02 και 80.03, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα όλων των υπολογαριασμών 80.02 και 80.03, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα όλων των υπολογαριασμών των 65 και 76, μεταφέρονται στον λογ/σμό 86 "Αποτελέσματα Χρήσεως".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης