Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 12/863/1986
Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.


Γνωμ. 12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ. Νο 12. Γνωμ. 863/1986


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.2.03 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την παρακολούθηση πράξεων και συναλλαγών για τις οποίες το ΓΛΣ δεν έχει προβλέψει υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά τους κωδικούς 90-99 εφόσον είναι κενοί. Συνεπώς για τα "Τέλη - Δικαιώματα ΟΛΠ", για τα οποία δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς 63.90 (έξοδα) και 54.90 (υποχρεώσεις).

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις οποιεσδήποτε προσωρινής φύσεως καταβολές για λογαριασμό τρίτων, είτε στον κωδικό 35.02 είτε στον κωδικό 35.90. Αναφορικά με την άποψή σας, όπως διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, να παρακολουθείτε στον λ/σμό 35 και τα εισπραττόμενα για λογαριασμό τρίτων ποσά, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η φύση του λ/σμού 35 (χρεωστικά υπόλοιπα) δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης, να αλλάζει (πιστωτικά υπόλοιπα). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν απαγορεύεται η μετατροπή υπολογαριασμών του 35 σε πιστωτικούς. Ομως στο τέλος κάθε χρήσης, τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα, του λ/σμού αυτού πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λ/σμό 53 (53.90 ή 53.98).

3. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΓΛΣ. Από 1ης Ιανουαρίου 1987, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία προσαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις Οδηγίες της ΕΟΚ 1η, 2η και 4η, οι Α.Ε., οι Ε.Π.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις λογιστικές αρχές του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το κεφάλαιο 4.1. "Οικονομικές Καταστάσεις" αυτού του Προεδρικού Διατάγματος (ΓΛΣ).

4. Ο λογαριασμός 48 λειτουργεί μόνο ως λ/σμός συνδέσμου με τυχόν υποκαταστήματα που έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Ο λ/σμός αυτός δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τρίτους.

5. Ο λ/σμός 49, όπως και οι λ/σμοί 19, 29 κ.ο.κ., λειτουργούν μόνο για υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα κάθε οικονομικής μονάδος. Σημειώστε όμως ότι η χρησιμοποίηση των λ/σμών 19, 29..., 49 κ.ο.κ., εξυπηρετεί κυρίως χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα με κλασικό τρόπο λογιστικά συστήματα. Σε περίπτωση χρήσης Η/Υ δεν συνιστούμε το σύστημα 19, 29 κ.ο.κ.

6. Η απάντηση είναι αρνητική. Ο λ/σμός εξυπηρετεί άλλες ανάγκες (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Η κατά προορισμό παρακολούθηση των εξόδων κατ' είδος μπορεί να γίνει είτε στην ομάδα 9, είτε σε τριτοβάθμιους κατά προορισμό λογ/σμούς της ομάδας 6 με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Οι επιβαρύνσεις παρακολουθούνται στην ομάδα 6 κατ' είδος. Διερευνήστε αν η φύση των επιβαρύνσεων στις οποίες αναφέρεστε προσιδιάζει στο λογ/σμό 62.

8. Το Π.Δ.1123/1980, που περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΕΛΚΕΠΑ 1981 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα εξής νεότερα νομοθετήματα: - Π.Δ. 502/1984 (ΦΕΚ Α'179/14.11.1984) - Π.Δ. 186/1986 (ΦΕΚ Α'74/11.6.1986)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης