Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 12/863/1986
Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.


Γνωμ. 12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ. Νο 12. Γνωμ. 863/1986


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.2.03 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την παρακολούθηση πράξεων και συναλλαγών για τις οποίες το ΓΛΣ δεν έχει προβλέψει υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά τους κωδικούς 90-99 εφόσον είναι κενοί. Συνεπώς για τα "Τέλη - Δικαιώματα ΟΛΠ", για τα οποία δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς 63.90 (έξοδα) και 54.90 (υποχρεώσεις).

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις οποιεσδήποτε προσωρινής φύσεως καταβολές για λογαριασμό τρίτων, είτε στον κωδικό 35.02 είτε στον κωδικό 35.90. Αναφορικά με την άποψή σας, όπως διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, να παρακολουθείτε στον λ/σμό 35 και τα εισπραττόμενα για λογαριασμό τρίτων ποσά, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η φύση του λ/σμού 35 (χρεωστικά υπόλοιπα) δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης, να αλλάζει (πιστωτικά υπόλοιπα). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν απαγορεύεται η μετατροπή υπολογαριασμών του 35 σε πιστωτικούς. Ομως στο τέλος κάθε χρήσης, τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα, του λ/σμού αυτού πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λ/σμό 53 (53.90 ή 53.98).

3. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΓΛΣ. Από 1ης Ιανουαρίου 1987, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία προσαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις Οδηγίες της ΕΟΚ 1η, 2η και 4η, οι Α.Ε., οι Ε.Π.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις λογιστικές αρχές του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το κεφάλαιο 4.1. "Οικονομικές Καταστάσεις" αυτού του Προεδρικού Διατάγματος (ΓΛΣ).

4. Ο λογαριασμός 48 λειτουργεί μόνο ως λ/σμός συνδέσμου με τυχόν υποκαταστήματα που έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Ο λ/σμός αυτός δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τρίτους.

5. Ο λ/σμός 49, όπως και οι λ/σμοί 19, 29 κ.ο.κ., λειτουργούν μόνο για υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα κάθε οικονομικής μονάδος. Σημειώστε όμως ότι η χρησιμοποίηση των λ/σμών 19, 29..., 49 κ.ο.κ., εξυπηρετεί κυρίως χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα με κλασικό τρόπο λογιστικά συστήματα. Σε περίπτωση χρήσης Η/Υ δεν συνιστούμε το σύστημα 19, 29 κ.ο.κ.

6. Η απάντηση είναι αρνητική. Ο λ/σμός εξυπηρετεί άλλες ανάγκες (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Η κατά προορισμό παρακολούθηση των εξόδων κατ' είδος μπορεί να γίνει είτε στην ομάδα 9, είτε σε τριτοβάθμιους κατά προορισμό λογ/σμούς της ομάδας 6 με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Οι επιβαρύνσεις παρακολουθούνται στην ομάδα 6 κατ' είδος. Διερευνήστε αν η φύση των επιβαρύνσεων στις οποίες αναφέρεστε προσιδιάζει στο λογ/σμό 62.

8. Το Π.Δ.1123/1980, που περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΕΛΚΕΠΑ 1981 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα εξής νεότερα νομοθετήματα: - Π.Δ. 502/1984 (ΦΕΚ Α'179/14.11.1984) - Π.Δ. 186/1986 (ΦΕΚ Α'74/11.6.1986)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης