Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 2/656/1985 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 2/656/1985
Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982)

Γνωμ. 2/656/1985 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977, Ν.1249/1982) Νο 2. Γνωμ. 656/1985

Α. Αρχική Εγγραφή

α) Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 18.13 "Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ.", με ανάλογο τίτλο (π.χ. Μέτοχοι Λογ. φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977).

β) Πιστώνονται: - Ειδικός υπολογαριασμός του 54.09 "Λοιποί φόροι και τέλη", με ανάλογο τίτλο (π.χ. βραχυπρόθεσμες δόσεις φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977), με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος. - Ειδικός υπολογαριασμός του 45.22 "Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι)", με ανάλογο τίτλο, με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μετά το τέλος του επόμενου του ισολογισμού έτους.

γ) Κάθε έτος γίνεται ανάλογη μεταφορά των πληρωτέων δόσεων από το λ/σμό 45.22 στο λ/σμό 54.09.

Β. Εγγραφή Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσης εκείνης που προηγείται του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία συμψηφισμού ή καταβολής από τους εταίρους ή μετόχους του υπολοίπου του λ/σμού 18.13. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 33.95 "Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.", με τον τίτλο του παραπάνω υπολογαριασμού του 18.13. - Πιστώνεται ο λ/σμός 18.13.

Γ. Κατά τη λήξη της προθεσμίας συμψηφισμού ή καταβολής του υπολοίπου του ειδικού ως άνω υπολογαριασμού του 33.95. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός του 33.03 "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου" με τίτλο "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός φόρων Ν.542/1977 ή Ν.1249/1982 προς συμψηφισμό, με ισόποση μείωση του κεφαλαίου. - Πιστώνεται ο λ/σμός 33.95.

Δ. Εγγραφή κατά τη μείωση του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου - Χρεώνεται ο σχετικός υπολογαριασμός του 40. - Πιστώνεται ο ειδικός υπολογαριασμός του 33.03.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης