Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ. 641/ 07.05.04 Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων

Κατηγορία: Λοιπά

Δ. 641/ 07.05.04
Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων


Δ. 641/ 07.05.04 Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δ. 641/ 7.05.04 Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων

641

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ατέλειας πολύτεκνους γονείς με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης μπορούν, μετά την πάροδο τριετίας από την παραλαβή τους, να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν ελεύθερα χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και χωρίς τη σχετική βεβαίωση (για ελεύθερη μεταβίβαση) από τη διεύθυνση Τελωνείων Αττικής.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ' αρίθμ. Δ.641/24/Α0018/7.5.2004 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά την απλούστευση των διαδικασιών μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3220/04 (ΦΕΚ 15 Α'), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του ν. 1563/85, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ατέλειας πολύτεκνους γονείς με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν ελεύθερα, χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί, μετά την πάροδο τριετίας από την παραλαβή τους.

2. Στην τελευταία παράγραφο της σχετικής ΔΥΟ ορίζεται, ότι για την πιο πάνω ελεύθερη μεταβίβαση θα χορηγείται από τη Δ/νση Τελωνείων Αττικής σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στόχος μας θα πρέπει πάντοτε να είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συντόμευση του χρόνου ολοκλήρωσης των απαιτούμενων τελωνειακών διαδικασιών και η συνακόλουθη μείωση του κόστους για τους συναλλασσόμενους, σας γνωρίζουμε, ότι στο εξής, μετά την τριετία από της παραλαβής τους, τα αυτοκίνητα θα μεταβιβάζονται ελεύθερα, χωρίς τη διαδικασία που ορίζεται στη β) σχετική ΔΥΟ.

4. Επισημαίνουμε ότι κατά τον τελωνισμό των αυτοκινήτων με τις διατάξεις ατέλειας του άρθρου 12 του ν.3220/04 στο πιστοποιητικό ταξινόμησης θα αναγράφεται: «Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή του, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλόμενων επιβαρύνσεων».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης