Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ.19/331/15.05.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Σχόλια:



Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ.19/331/15.05.04
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.


Γνωμ.ΣΛΟΤ.19/331/15.05.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Γνωμ ΣΛΟΤ. 19/331/15.05.04

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α........... ΤΗΣ 20.4.2004 ΚΑΙ ΤΗΣ 13.5.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Στις παραπάνω επιστολές του προϊσταμένου του Λογιστηρίου του Α............ αναφέρονται τα εξής:

Είμαι προϊστάμενος λογιστηρίου του Α......... από το 1995. Ο Α....... είναι πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1966 και τον Φεβρουάριο του 2003 προσάρμοσε το καταστατικό του στον Ν. 2810/2000. Ο συν/σμός από το 1995 εφαρμόζει την γνωμάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ. και ελέγχεται οικειοθελώς από ορκωτούς ελεγκτές χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του ή στον οικονομικό έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Το Δεκέμβριο του 2003 το Δ.Σ. ανέθεσε τον έλεγχο της χρήσης 2003 σε νέο ορκωτό ελεγκτή. Από την πρώτη στιγμή ο νέος ορκωτός ελεγκτής ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύει η γνωμάτευση 123/1993 .

Σας γνωρίζω επίσης και τα ακόλουθα:

Ο Α.... από της ιδρύσεώς του το 1966 έως και σήμερα ούτε με βάση το καταστατικό του, ούτε με βάση απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ή του Δ.Σ. του αποκτά κυριότητα στα προϊόντα που παραδίδουν τα μέλη του προς πώληση. Αντιθέτως μέχρι σήμερα ο συν/σμός παραλαμβάνει τα προϊόντα των μελών του και αφού τα πουλήσει για λογαριασμό τους αφαιρεί τα έξοδα που έχει κάνει για την πώλησή τους καθώς και την προμήθεια που δικαιούνται για την διαμεσολάβησή του και αποδίδει το υπόλοιπο στα μέλη του με εκκαθάριση.

Επειδή λοιπόν η αποδοχή από μέρους μου των οδηγιών του ορκωτού ελεγκτή σημαίνει αφενός την μη ορθή εφαρμογή από μέρους μου του Ε.Γ.Λ.Σ. αφετέρου την κατάργηση της πώλησης για λογαριασμό των παραγωγών, παρακαλώ να μου απαντήσετε το συντομότερο δυνατό αν η παραπάνω γνωμάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ. εξακολουθεί να ισχύει και ορθώς την ακολουθώ.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

α. Με βάση τα όσα αναφέρονται στις επιστολές προκύπτει ότι για την περίπτωση αυτή ισχύει πλήρως η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ Ν. 123/1860/1992 φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε.

β. Ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να ελέγχει εάν εφαρμόζονται από τους υπόχρεους που ελέγχει, το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι Γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ ή του ΣΛΟΤ και σε περίπτωση αμφιβολιών οφείλει να απευθύνεται στο ΣΛΟΤ που είναι το μόνο αρμόδιο από τον νόμο όργανο να γνωματεύσει για την ορθή εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (του Π.Δ. 1123/1980) καθώς και των κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων.




 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης