Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της .

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04
Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της .


ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της


Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/12.2.04) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 10 του Ν. 825/78, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις 35ετίας, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 10.500 ημερών εργασίας σ΄ αυτές τις διατάξεις, δε λαμβάνεται υπόψη - εκτός άλλων χρόνων - ο χρόνος ασφάλισης πλέον των 300 ημερών κατ΄ έτος.

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (παρ. 2 αρθ. 12 Ν. 3232/2004)

Μ΄ αυτή τη διάταξη παρέχεται στους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ που εργάζονταν και ασφαλίζονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92 δηλ. μέχρι 27.8.1992, σε συγκεκριμένες χαρτοβιομηχανίες, η δυνατότητα να συνυπολογίσουν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας όλο το χρόνο ασφάλισής τους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, δηλ. και τις ημέρες εργασίας που υπερβαίνουν τις 300 κατ΄ έτος.

Β. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Από την ανωτέρω διάταξη καλύπτονται οι ασφαλισμένοι που απασχολήθηκαν στις χαρτοβιομηχανίες:

α) Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ»,

β) Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και

γ) Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.),

οι οποίοι είχαν οπωσδήποτε ασφαλιστεί στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ μέχρι 27.8.1992, ημερομηνία συγχώνευσης του Τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ στο ΙΚΑ (σήμερα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2079/1992.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ., δηλ. από την 12.2.2004. Συνεπώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση έχουν υποβληθεί από 12.2.2004 και μετά.

Εκκρεμείς αιτήσεις - που είχαν υποβληθεί πριν από την 12.2.2004 - σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται και εφόσον το δικαίωμα θεμελιώνεται με το χρόνο της κοινοποιούμενης διάταξης, θα κριθούν σύμφωνα με τ΄ αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο. Ευνόητο είναι όμως ότι, ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης θα οριστεί η 12.2.2004.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί και απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων, έχουν όμως καταστεί οριστικές λόγω μη άσκησης ένδικων μέσων, θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίζουν όμως από τη νέα αίτηση.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Οι υπάλληλοι των τμημάτων ανακεφαλαίωσης Συντάξεων, κατά την ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας σε εργαζόμενους στις αναφερθείσες στην παράγραφο Β χαρτοβιομηχανίες που ασφαλίζονταν στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, θα πρέπει να ανακεφαλαιώνουν όλες τις ημέρες εργασίας στη στήλη της 35ετίας, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις του Τμήματος Συγχωνευθέντων Ταμείων του Υποκ/τος Αθηνών.

N. 3232/04

Άρθρο 12 - παρ. 2

2. «ο περιορισμός του αριθμού των κατ΄ έτος συνυπολογιζόμενων ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/78 (ΦΕΚ 189 Α΄) για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤ - ΜΓΤ και για το χρόνο απασχόλησής τους στη χαρτοβιομηχανία Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ», στη Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και στη Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης