Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της .


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04
Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της .


Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της


Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/12.2.04) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 10 του Ν. 825/78, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις 35ετίας, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 10.500 ημερών εργασίας σ΄ αυτές τις διατάξεις, δε λαμβάνεται υπόψη - εκτός άλλων χρόνων - ο χρόνος ασφάλισης πλέον των 300 ημερών κατ΄ έτος.

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (παρ. 2 αρθ. 12 Ν. 3232/2004)

Μ΄ αυτή τη διάταξη παρέχεται στους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ που εργάζονταν και ασφαλίζονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92 δηλ. μέχρι 27.8.1992, σε συγκεκριμένες χαρτοβιομηχανίες, η δυνατότητα να συνυπολογίσουν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας όλο το χρόνο ασφάλισής τους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, δηλ. και τις ημέρες εργασίας που υπερβαίνουν τις 300 κατ΄ έτος.

Β. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Από την ανωτέρω διάταξη καλύπτονται οι ασφαλισμένοι που απασχολήθηκαν στις χαρτοβιομηχανίες:

α) Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ»,

β) Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και

γ) Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.),

οι οποίοι είχαν οπωσδήποτε ασφαλιστεί στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ μέχρι 27.8.1992, ημερομηνία συγχώνευσης του Τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ στο ΙΚΑ (σήμερα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2079/1992.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ., δηλ. από την 12.2.2004. Συνεπώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση έχουν υποβληθεί από 12.2.2004 και μετά.

Εκκρεμείς αιτήσεις - που είχαν υποβληθεί πριν από την 12.2.2004 - σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται και εφόσον το δικαίωμα θεμελιώνεται με το χρόνο της κοινοποιούμενης διάταξης, θα κριθούν σύμφωνα με τ΄ αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο. Ευνόητο είναι όμως ότι, ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης θα οριστεί η 12.2.2004.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί και απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων, έχουν όμως καταστεί οριστικές λόγω μη άσκησης ένδικων μέσων, θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίζουν όμως από τη νέα αίτηση.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Οι υπάλληλοι των τμημάτων ανακεφαλαίωσης Συντάξεων, κατά την ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας σε εργαζόμενους στις αναφερθείσες στην παράγραφο Β χαρτοβιομηχανίες που ασφαλίζονταν στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, θα πρέπει να ανακεφαλαιώνουν όλες τις ημέρες εργασίας στη στήλη της 35ετίας, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις του Τμήματος Συγχωνευθέντων Ταμείων του Υποκ/τος Αθηνών.

N. 3232/04

Άρθρο 12 - παρ. 2

2. «ο περιορισμός του αριθμού των κατ΄ έτος συνυπολογιζόμενων ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/78 (ΦΕΚ 189 Α΄) για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤ - ΜΓΤ και για το χρόνο απασχόλησής τους στη χαρτοβιομηχανία Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ», στη Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και στη Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92».

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης