Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55/27.4.04 Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55/27.4.04
Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55/27.4.04 Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


 

55

Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004Σας κάνουμε γνωστό ότι με το Ν. 3236/2004(ΦΕΚ 60 Α΄/27.2.04 ) κυρώθηκε η Συνθήκη προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1.5.2004.


Τα δέκα νέα Κράτη-Μέλη είναι τα εξής: οι Δημοκρατίες Τσεχίας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας & Σλοβακίας.

Από την ως άνω ημερομηνία (1.5.04):

α) εφαρμόζονται απεριόριστα στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα ανωτέρω κράτη οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 & 574/72 ,όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα

β) παύουν να ισχύουν οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που είχε συνάψει η Ελλάδα με τη Κύπρο και τη Πολωνία

γ) έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα, οι εγκύκλιες διαταγές και οι Κωδικοποιημένες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα, απόδοσης δαπανών, διοικητικής συνεργασίας, απονομής συντάξεων και ανακαθορισμού των συντάξεων.

Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα νέα έντυπα της σειράς Ε100 και Ε200 προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των νέων κρατών, θα χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα σήμερα έντυπα των σειρών αυτών.

Με νεώτερο έγγραφό μας θα σας γνωστοποιήσουμε τις Υπηρεσίες Συνδέσμους των ως άνω Κρατών καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης