Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Φορολογικός χειρισμός εισοδημάτων influencers από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube κ.ά.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2024 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Φορολογικός χειρισμός εισοδημάτων influencers από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube κ.ά.)


ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός
Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
«Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση
στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 

Σε συνεργασία με την Ελένη Μ. Πίτσα (LLB, PGDip, MSc) Δικηγόρο με Εξειδίκευση σε Φορολογικά, Εταιρικά και Εργατικά θέματα δικαίου.


Γενικά

Το influencer marketing αποτελεί μια υποκατηγορία του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), όπου ο εκάστοτε influencer συνεργάζεται με επιχειρήσεις για να προωθήσουν από κοινού κάποιο προϊόν.1

Είναι ένα νέο επάγγελμα, η δημιουργία του οποίου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και διάδοση των social media. Αν θα μπορούσε να αποδοθεί με έναν όρο στα ελληνικά, αυτός θα ήταν «επηρεαστής κοινής γνώμης».

Για αυτό, ως influencer μπορεί να οριστεί οποιοσδήποτε ασκεί επιρροή στο κοινό. Influencer είναι ένας άνθρωπος που θεωρείται αρκετά δημοφιλής ή διάσημος και έχει ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter,instagram, youtube, tiktok, κτλ.)

Ο Influencer αποκομίζει το εισόδημά του μέσω διαφημίσεων. Δηλαδή, επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα ή υπηρεσίες απευθύνονται σε έναν Influencer και του ζητούν να δημιουργήσει μια «ανάρτηση»/ post, στην οποία θα αναφέρεται κάποιο προϊόν ή υπηρεσίας. Έτσι, ο Influencer παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες προς τον εμπορευόμενο προμηθευτή.


Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ελληνικό δίκαιο παρέχει ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαφήμιση. Πράγματι, το άρθρο 9 του Ν. 2251/1994, αλλά και τις επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 9α και επόμενα του ίδιου νόμου, προβλέπει τον ορισμό της διαφήμισης:

«κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.»

Ειδικότερα, το άρθρο 9στ περ. κ προβλέπει ότι είναι «απαγορευμένη εμπορική πρακτική σε κάθε περίπτωση», αυτή η οποία συνίσταται σε χρήση κειμένου στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένου από τον προμηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενό του ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4779/2021.

Έτσι, η διαφήμιση μέσω Influencer δεν είναι απαγορευμένη. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα περιεχόμενο ή εικόνα/ ήχο που γίνεται σαφώς αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή ως διαφημιστικό μήνυμα.

Πέραν των ανωτέρω, τίθεται το ερώτημα κάθε ανάρτηση ενός Influencer είναι διαφημιστική, ακόμη και δεν έχει πληρωθεί από έναν προμηθευτή; Πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας απεφάνθη ότι δεν είναι κάθε ανάρτηση ενός Influencer διαφημιστική, αν δεν έχει άμεσο σκοπό την προώθηση ενός προμηθευτή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτρέπονται αναρτήσεις Influencers που αναφέρονται σε παραγωγούς απεικονιζόμενων προϊόντων μέσω «tap tags» χωρίς να ορίζουν αναφορά στη διαφήμιση, εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι «υπερβολικά προωθητικό». Ωστόσο, δεν ισχύει και το ίδιο για τους συνδέσμους, όπου μπορεί να κριθεί πιο εύκολα ότι είναι «διαφήμιση» κι έτσι ο Influencer πρέπει να αναφέρει ότι μια ανάρτηση είναι διαφημιστικού περιεχομένου με εμπορικό σκοπό.

Επίσης, υπάρχουν στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για να αξιολογηθεί εάν μια ανάρτηση είναι διαφημιστικού περιεχομένου, δηλαδή: πόσους ακόλουθους έχει ο λογαριασμός; Είναι επαληθευμένος λογαριασμός (μπλε τικ); πόσα likes παίρνουν οι αναρτήσεις αυτού του λογαριασμού; Άρα, για να είναι ασφαλείς, οι influencers θα πρέπει να επισημαίνουν τουλάχιστον τέτοιες αναρτήσεις, οι οποίες δεν είναι προφανώς εμπορικές εκ πρώτης όψεως. Τέλος, έχει πάρει αμοιβή ο Influencer; όχι μόνο αμοιβή σε χρήμα, αλλά και σε προϊόν, π.χ. να κρατήσει ένα ρούχο που διαφημίζει ή ένα κινητό που κάνει Unbox. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι Influencers υποχρεούνται στην τήρηση κανονιστικών υποχρεώσεων για να είναι σύννομες οι διαφημίσεις τους, αλλιώς υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι προβαίνουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Πέραν των ανωτέρω νομικών υποχρεώσεων, υπάρχουν και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Για αυτό, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα διεξάγονται από την φορολογική διοίκηση έλεγχοι των εμπορικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι influencers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων της Α.Α.Δ.Ε., με αλγόριθμους και με ειδική ομάδα που παρακολουθεί το διαδίκτυο για πωλήσεις και συμπεριφορές των influencers. Η φορολογική διοίκηση χρησιμοποιεί τα social media εδώ και καιρό, προσπαθώντας να αποκομίσει τις σχετικές πληροφορίες. Αρκετοί influencers που έχουν ελεγχθεί υπέβαλαν σχετική δήλωση συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η δράση των influencers έχει διαμορφώσει και σχετικούς τιμοκαταλόγους ανάλογα με το πόσους «followers» έχει ο καθένας και αυτό αποτελεί πληροφορία για την φορολογική διοίκηση στην εφαρμογή των σχετικών ελέγχων. Εκεί που εστιάζουν είναι σε εκείνους τους λογαριασμούς όπου υπάρχει «επιχειρηματική δραστηριότητα» και εκεί ανακαλύπτει αποκτηθείσα φορολογητέα ύλη που στη συνέχεια αποφέρουν έσοδα για τα κρατικά ταμεία.

Μάλιστα, σε πρόσφατο φορολογικό έλεγχο η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμο €270.000 ευρώ για φοροδιαφυγή σε γνωστή ΙIfluencer, καθώς κατέχει σημαντικό ποσοστό σε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Άρα, εν προκειμένω τίθενται βασικά ερωτήματα περί φορολόγησης: τι ισχύει για την φορολόγηση των εσόδων των influencers; Μπορεί να φορολογούνται για τις υπηρεσίες τους και αν ναι, με βάση ποιο πλαίσιο και ποια κριτήρια.

Σημείωση:

Κατά την διάρκεια του ελέγχου ΑΑΔΕ δεν ανοίγει τα προφίλ και τους λογαριασμούς του κάθε πολίτη ούτε  ερευνά τι φωτογραφίες ανεβάζει ο καθένας (πισίνες ή από πολυτελή αυτοκίνητα κ.α.).

Εκεί που εστιάζουν είναι σε εκείνους τους λογαριασμούς όπου υπάρχει «επιχειρηματική δραστηριότητα» και εκεί ανακαλύπτει αποκτηθείσα φορολογητέα ύλη που στη συνέχεια αποφέρουν έσοδα για τα κρατικά ταμεία.

 

Β. Ε.Λ.Π. Ν.4308/2024 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την παρ. 1.β' του άρθρου 39 του ν. 4308/2014

«Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου …..

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.».

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/2014

39.1.4 Με την υποπαράγραφο 1.β' του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ ετησίως.

39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά.

Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 39 είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ., που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ' οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).

γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.

δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.

39.1.8 Η οντότητα προς την οποία παρέχεται υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά από τα υπό 39.1.4 και 39.1.7 πρόσωπα (περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 39) οφείλει να εκδίδει το προβλεπόμενο παραστατικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδημάτων αυτών σε φορολογία.

39.1.9 Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά λιανικά αποκτώντας εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, καθότι η διενέργεια αυτών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιριακή.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι η συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσκευή, κ.λπ.) σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις σε σχέση με τον παρόντα νόμο.».

Σχόλια Επισημάνσεις:

Οι influencers ως φυσικά πρόσωπα, δεν μπορούν να ενταχθούν στην παρ. 1.β' του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 διότι η δραστηριότητα τους (πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες) δεν παρέχεται ευκαιριακά ούτε ως παρεπόμενη απασχόληση.

Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά.

Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

Επομένως και με βάσει τα παραπάνω οι influencers είναι υπόχρεοι σε έναρξη εργασιών και σε τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 περί Ε.Λ.Π..

Σημείωση:

Ο ΚΑΔ, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι ο 70.22.13.05 «Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων».


Γ. Φορολογία Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

Νομικό πλαίσιο

- Σύμφωνα με το
άρθρο 3 (Υποκείμενα του φόρου) του ν. 4172/2013 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

«1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος….»

- Σύμφωνα με το άρθρο 21 (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα) του Ν.4172/2013 στην παρ.1, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ….»,

- στην παρ.3, ορίζεται ότι:

«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως "επιχειρηματική συναλλαγή" θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. […].».

- Σύμφωνα με την Ε.2031/2023 Συστηματική διενέργεια πράξεων2

- Με την εγκ. 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ3 ορίζεται:

«…..Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής…..»


Σχόλια Επισημάνσεις:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 29 του ν. 5024/2023 (Α'41), ορίζεται ότι για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ως

«επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ «επιχειρηματική συναλλαγή» πραγματοποιείται όταν διενεργείται στην οικονομική αγορά συναλλαγή με αντάλλαγμα σε χρήμα ή σε είδος που έχει ως σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Στο πεδίο εφαρμογής της υπόψη διάταξης εμπίπτει όχι μόνο η συστηματική διενέργεια ομοειδών πράξεων αλλά και η μεμονωμένη πράξη, εφόσον έχει ως σκοπό το κέρδος.

Επίσης ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Ο influencer στην ουσία είναι ένας διαφημιστής ο οποίος προχωρά σε τοποθέτηση προϊόντων με σκοπό το κέρδος.

Η δραστηριότητα των influencers (πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ) μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube κ.ά.),έχουν ως σκοπό την επίτευξη κέρδους. Διαθέτουν «συστηματικά» διάθεση χώρου στο διαδίκτυο ,για προβολή επιχειρήσεων και την απόκτηση εισοδήματος.

Επομένως αποκτά εισόδημα από «επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό έχει ως επακόλουθο την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ,τήρησης λογιστικών αρχείων, Φ.Π.Α. και υπαγωγή σε ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α.


Ειδική εισφορά διαφήμισης μέσω διαδικτύου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.


Σχόλια Επισημάνσεις:

Οι υπηρεσίες διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), στις οποίες αυτονοήτως κατατάσσονται και οι υπηρεσίες digital marketing, βαρύνονται με ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης, εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών.

Καταρχήν την εισφορά αυτήν αποδίδουν τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας) που παρέχουν τις υπηρεσίες διαφήμισης ως εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Όμως, με την υπ’ αριθ.11/2018 εγκύκλιο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίστηκε ότι εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, υπόχρεος για την απόδοση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), είναι ο λήπτης της υπηρεσίας (διαφημιζόμενος), ο οποίος θα πρέπει να αποδώσει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.


Σχετικές Αποφάσεις:

- Εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 11/2018 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υπόχρεων για την Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγ. 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 24 του ν. 4498/2017 και απεικόνιση της διαδικασίας υποβολής και καταβολής της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ)

- Αριθμ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).


Δ. Οι Αμοιβές που λαμβάνουν Νομικά Πρόσωπα που δεν έχουν τη Φορολογική τους Κατοικία και δεν Διατηρούν Μόνιμη Εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τη Χρήση Πλατφόρμας Λογισμικού για Καταχώριση Διαφημίσεων

Οι αμοιβές που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τη χρήση πλατφόρμας λογισμικού για καταχώριση διαφημίσεων περιλαμβάνεται στην έννοια των δικαιωμάτων,

κατά την έννοια του σχετικού περί δικαιωμάτων άρθρου 12 της οικείας Σύμβασης, λαμβανομένης υπόψη της Παρατήρησης της Ελλάδας επί των Ερμηνευτικών Σχολίων (Commentaries) του άρθρου 12 του Προτύπου Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, εκτός αν από τη Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ της Ελλάδος και του κράτους στο οποίο έχουν τη φορολογική κατοικία τους τα ως άνω πρόσωπα, προβλέπεται ευνοϊκότερος φορολογικός συντελεστής.

Η δήλωση για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται στα δικαιώματα υποβάλλεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με το ποσό του εισοδήματος από δικαιώματα.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω οι influencers που η δραστηριότητα τους (πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ) γίνεται μέσα από πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube κ.α.),είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση, για τα δικαιώματα (χρήση πλατφόρμας λογισμικού για καταχώριση διαφημίσεων) που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.Σχετικές Αποφάσεις:

- Άρθρο 62 παρ.5 Κ.Φ.Ε. ν.4172/2013
- Άρθρο 12 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή της διπλής φορολογίας (λαμβανομένης υπόψη της Παρατήρησης της Ελλάδας επί των Ερμηνευτικών Σχολίων του άρθρου 12).
- Α.Π. ΔΟΣΑ 1012398 ΕΞ 2016/27/1/2016 του Υπουργείου Οικονομικών
- ΠΟΛ.1042/2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

Ε. Κ.Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)

Οι υπηρεσίες των Influencers υπάγονται στο digital marketing και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, marketing μέσω social media. Τις εν λόγω υπηρεσίες ο Inluencer μπορεί να τις παρέχει ή να τις λαμβάνει ακόμη και από εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες.

Αρχικά, για τις επιχειρήσεις / Influencer που έχουν έδρα τη χώρα μας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προϋποθέτουν την έναρξη εργασιών και τήρηση βιβλίων και στοιχείων, κατά τον Ν. 4308/2014 περί Ε.Λ.Π., εφόσον δεν πρόκειται για ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα, όπως αναφέρουμε ανωτέρω.

Ιnfluencer εγκατεστημένος στην Ελλάδα που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες

Ως προς τον ΦΠΑ των παραστατικών που εκδίδει ο Infuencer ισχύουν τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

1. Influencer εγκατεστημένος στην Ελλάδα που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες εκδίδει τιμολόγιο σε επιχείρηση εντός Ελλάδας είτε η λήπτρια επιχείρηση είναι σε καθεστώς ΦΠΑ είτε όχι.

Εκδίδει τιμολόγιο με ΦΠΑ. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση που ο λήπτης της υπηρεσίας είναι ιδιώτης.

2. Influencer εγκατεστημένος στην Ελλάδα που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες, εκδίδει τιμολόγιο σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ε.Ε. και η επιχείρηση αυτή είναι ενταγμένη σε καθεστώς ΦΠΑ.

Εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ (πράξη λήπτη - μέθοδος χρεοπίστωσης - γίνεται σχετική μνεία επάνω στο παραστατικό)

3. Influencer εγκατεστημένος στην Ελλάδα που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες και εκδίδει τιμολόγιο σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ε.Ε. που όμως δεν είναι ενταγμένη σε καθεστώς ΦΠΑ ή σε ιδιώτη.

Εκδίδει παραστατικό με ΦΠΑ.

4. Influencer εγκατεστημένος στην Ελλάδα που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα εκτός ΕΕ που είναι ενταγμένη σε καθεστώς ΦΠΑ.

Εκδίδει παραστατικό χωρίς ΦΠΑ


Σχόλια Επισημάνσεις:

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν ο  λήπτης της υπηρεσίας είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και συνεπώς δεν υπάρχει σύστημα διασταύρωσης ΑΦΜ-ΦΠΑ όπως υπάρχει στην Κοινότητα, ο παρέχων την υπηρεσία δεν θα πρέπει να αρκεστεί μόνο στον αριθμό ΑΦΜ-ΦΠΑ που του κοινοποιήθηκε από τον πελάτη, αλλά ο παρέχων θα πρέπει να αντλήσει από τον λήπτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 3 του κανονισμού εφαρμογής του ΦΠΑ (να λάβει από το λήπτη πιστοποιητικό, το οποίο έχουν εκδώσει οι φορολογικές αρχές στις οποίες υπάγεται ο λήπτης, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο δεύτερος ασκεί οικονομικές δραστηριότητες ή να λάβει κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο καταδεικνύει ότι ο λήπτης είναι υποκείμενος στον φόρο).


ΣΤ. Influencer Legal Hub

Οι εμπορικές πρακτικές των influencers στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Έλεγχοι (EU Sweeps) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προστασία των καταναλωτών, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει ελέγχους των εμπορικών πρακτικών, που χρησιμοποιούν οι influencers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών, ο πρωταρχικός στόχος αυτού του πανευρωπαϊκού ελέγχου είναι να εντοπίσει αναρτήσεις των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες περιέχουν μαρτυρίες, κριτικές ή καταχωρήσεις που ενδεχομένως να είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές, επηρεάζοντας την αγοραστική τους συμπεριφορά και προκαλώντας οικονομική ζημία, και κατά δεύτερον να επαληθεύσει εάν οι influencers που παρουσιάζονται σαν προμηθευτές ενημερώνουν με σαφήνεια τους ακόλουθούς τους σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπουργείο Ανάπτυξης καλούν τους influencers, καθώς και όλους όσοι εμπλέκονται στον κλάδο του ψηφιακού marketing, να επισκεφθούν την πλατφόρμα Influencer Legal Hub, προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς για τις νομικές υποχρεώσεις τους, τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών.


Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

- https://kataggelies.mindev.gov.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-influencers-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf/

- Ανακοίνωση τύπου Ε. Επιτροπής και δικτύου αρχών CPC για την επικείμενη σάρωση (Sweep) όσον αφορά στις εμπορικές πρακτικές των influencers


Αποποίηση Ευθύνης:

Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

__________________________________
1 https://el.wikipedia.org/wiki/Influencer_marketing

2 Αφορά: Μεμονωμένες πράξεις ή και συστηματική διενέργεια πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους, οι οποίες φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

3 εγκ. 11/2018 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υπόχρεων για την Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), σύμφωνα με τις διατάξεις της
παράγ. 2 περίπτωση στ' του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017 και απεικόνιση της διαδικασίας υποβολής και καταβολής της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ) 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης