Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2024 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο)
Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

Πρώτη ανάρτηση: 10-01-2024
Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2024


1. Ε Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στην υπηρεσία myAADE. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω την παραπάνω δήλωση;

Α Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων myAADE. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων.

2. Ε Μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω της υπηρεσίας myAADE;

Α Ναι. Μπορείτε να υποβάλλετε αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικής χρήσης από 01-01-2022 και μετά. Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022, καθώς και εσόδων της περιόδου από 01-01-2023 έως και 31-10-2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και 30-11-2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

3. Ε Μπορώ να υποβάλλω Συμπληρωματικές δηλώσεις;

Α Ναι. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής υποχρεωτικά. Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης. Οι ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους.

4. Ε Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης;

Α Όχι. Μετά την Οριστική υποβολή της Δήλωσης δεν μπορείτε να τη διαγράψετε. Εάν η διαφορά σας είναι θετική μπορείτε να υποβάλλετε συμπληρωματική δήλωση από την εφαρμογή, εάν είναι αρνητική, δηλαδή έχετε υποβάλλει περισσότερα από ότι είναι το σωστό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο για να γίνει η διόρθωση.

5. Ε Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα;

Α Μια δήλωση θεωρείται παραληφθείσα, μετά την οριστική υποβολή της.

6. Ε Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος;
 
Α Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών εντός των προθεσμιών επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης.

7. Ε Πότε υποβάλλεται η Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων;

Α Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α. η επιχείρηση, είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, η εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς, δηλαδή υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, το ποσόν των προσαυξήσεων έχει υπολογισθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

8. Ε Η υποβολή των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

Α Ναι, η υποβολή δήλωσης μέσω myAADE είναι υποχρεωτική (εμπρόθεσμες- εκπρόθεσμες).

9. Ε Πώς γίνεται η υποβολή των αρχικών δηλώσεων στην εφαρμογή;

Α Η υποβολή γίνεται κάνοντας επιλογή το έτος, και την Ημερολογιακή Περίοδο. Μπαίνοντας στην οθόνη της δήλωσης, κάνουμε επιλογή Δήμου, Είδος Καταστήματος/Επιχείρησης, Είδος Εσόδων, καταχωρούμε τα ποσά και γίνεται ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού από το σύστημα. Εάν έχουμε περισσότερα Είδη Καταστήματος/Επιχείρησης, στον ίδιο Δήμο, το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα πατώντας το πλήκτρο «+» να καταχωρήσουμε και άλλες δραστηριότητες, στη συνέχεια με το πλήκτρο «+Δήμος» περισσότερους Δήμους, στην περίπτωση που έχουμε υποκαταστήματα. Τέλος με το πλήκτρο «Υποβολή» δύο φορές έχουμε οριστικοποιήσει την δήλωση. Μετά την υποβολή της δήλωσης βλέπετε αμέσως το ποσό που οφείλετε, ώστε να μπορείτε να το πληρώσετε την ίδια στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε. Με την άμεση πίστωση του ποσού, αποφεύγετε την αναμονή της μεταφοράς της πληρωμής σας από την τράπεζά σας προς την ΑΑΔΕ.

10. Ε Μπορώ να αποθηκεύσω την δήλωση και να την οριστικοποιήσω αργότερα;
 
Α Ναι. Ο χρήστης μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή αυτής, επιλέγοντας από το μενού την «Προσωρινή Αποθήκευση» και στην αναζήτηση της, εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη για να την ελέγξετε και να την υποβάλλετε.

11. Ε Πώς γίνεται η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων στην εφαρμογή;

Α Η υποβολή γίνεται κάνοντας επιλογή το έτος, και την Ημερολογιακή Περίοδο. Στη οθόνη υπάρχει η πληροφορία εάν έχετε υποβάλλει αρχική δήλωση. Στις αποθηκευμένες δηλώσεις της περιόδου που έχετε κάνει επιλογή, μπορείτε να υποβάλλετε την τροποποιητική σας δήλωση. Στη σελίδα της δήλωσης εμφανίζετε η εικόνα της τελευταίας υποβολής σας, ο Δήμος, το Είδος Καταστήματος/ Επιχείρησης και τα ποσά.
• Εάν θέλετε να διορθώσετε ή να προσθέσετε Είδος Καταστήματος/Επιχείρησης στον ίδιο Δήμο, το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα να διορθώσετε πάνω στην εγγραφή του λάθους, πληκτρολογώντας το σωστό ποσόν.
• Για να προσθέσετε δραστηριότητα που έχετε παραλείψει, πατάτε το πλήκτρο «+».
• Για να προσθέσετε δήμο, πατάτε το πλήκτρο «+Δήμος» .
• Για να μεταβάλλετε το ποσόν σε ήδη καταχωρημένη δραστηριότητα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο μεγαλύτερο ποσόν μπορείτε να καταχωρήσετε, διότι το σύνολο της τροποποιητικής δεν μπορεί να είναι μικρότερο ή ίσο της αρχικής δήλωσης.
Οριστικοποιούμε την δήλωση πατώντας το πλήκτρο «Υποβολή» δύο φορές και θα δημιουργηθεί δήλωση με την διαφορά .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:

1. Έστω ότι με την αρχική δήλωση μιας επιχείρησης για το έτος 2022 καταχωρήθηκαν:
Στο Δήμο Αθηναίων τέλος διαμονής ποσόν 15.000 ευρώ.
Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) είναι (15.000*0,5%) 75 ευρώ. Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης η οφειλή των 75 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής.
Αν η επιχείρηση έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα ποσά:
Δήμο Αθηναίων τέλος διαμονής ποσόν 35.000 ευρώ.
Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) είναι (35.000*0,5%) 175 ευρώ. τότε: υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση, στην ήδη δημιουργημένη εγγραφή της αρχικής διορθώνετε το 15.000 ευρώ και καταχωρείτε το σωστό ποσό 35.000 ευρώ, (35000*0,5%=175 ευρώ), Με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 100 ευρώ (175-75) και το τέλος των επιπλέον 100 ευρώ θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

2. Έστω ότι με την αρχική δήλωση μιας επιχείρησης υπεβλήθησαν:
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων για το πρώτο τρίμηνο 2023 ποσόν 100.000 ευρώ.
Το τέλος επί των ακαθαρίστων (5%) είναι 5000 ευρώ.
Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης η οφειλή των 5.000 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής για 5.000 ευρώ.
Αν η επιχείρηση παρέλειψε στην αρχική δήλωση να υποβάλλει και για το υποκατάστημα που έχει στον Δήμο Θέρμου και ήθελε να καταχωρήσει τα επιπλέον ποσά:
Δήμο Θέρμου στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ποσόν 5.000 ευρώ ,δηλαδή (5000*0,5%) 25 ευρώ,
τότε: υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση, επιλέγοντας με το πλήκτρο «+Δήμος» τον Δήμο Θέρμου καταχωρείτε τα επιπλέον παραπάνω ποσά(5.000*0,5%=25 ευρώ).
Με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 25 ευρώ και το τέλος των 25 ευρώ θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από 01-01-2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5Α του αρ. 111 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 28 του ν. 5073/2023, οι επιχειρήσεις (φυσικά με 3 ακίνητα και πάνω και νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού εκμίσθωση υποχρεούνται στην επιβολή τέλους παρεπιδημούντων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης