Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1037/3.5.2004 Παρέχονται πληροφορίες για την Αμοιβαία Συνδρομή και Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1037/3.5.2004
Παρέχονται πληροφορίες για την Αμοιβαία Συνδρομή και Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αθήνα, 3 Μαΐου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1037350/2420/998/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ – Αμοιβαίας Συνδρομής
και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES)

ΠΟΛ 1037

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες για την Αμοιβαία Συνδρομή και Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΓΕΝΙΚΑ:

Η υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης 10 επιπλέον ευρωπαϊκών κρατών στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα ήταν ιστορικό γεγονός.


Κατά τη σύσκεψη των αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής στον τομέα του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αντιπροσωπείες των 15 Κρατών Μελών αποφάσισαν ότι πρέπει να ενημερωθούν οι Φορολογικές Διοικήσεις των Κρατών Μελών, οι φορολογικές Υπηρεσίες και το κοινό γενικότερα της κάθε χώρας για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης στο ενδοκοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ" ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς των 25 Κρατών Μελών από 1 Μαΐου 2004.Η παρούσα εγκύκλιος έχει στόχο την ενημέρωση αφενός των εμπλεκομένων Υπηρεσιών αφετέρου των φορολογουμένων που πραγματοποιούν συναλλαγές με υποκείμενους στο ΦΠΑ εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι τόσο στα υφιστάμενα Κράτη Μέλη όσο και στις υπό ένταξη χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα παρουσιαστούν στην αρχή της λειτουργίας της διευρυμένης Ευρώπης και να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :1- Μέχρι 30-4-2004 τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 15.

2- Από την 1-5-2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 25 Κράτη Μέλη.

3- Από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης τους τα νέα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με τα ήδη υπάρχοντα Κράτη Μέλη στον τομέα του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

4- Οι έλεγχοι στα σύνορα για τα νέα Κράτη Μέλη θα εξαφανιστούν και ο ΦΠΑ δεν θα εισπράττεται κατά την εισαγωγή όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που θα πραγματοποιούνται μεταξύ των υποκειμένων στο φόρο εγκατεστημένων στα Κράτη Μέλη της "διευρυμένης" "Ένωσης.

Θεωρείται λοιπόν πολύ σημαντικό για όλους οι νέες χώρες της Ένωσης, να εξασφαλίσουν την απαραίτητη νομική, διοικητική και ηλεκτρονική υποδομή για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς δηλαδή την πραγματοποίηση ελέγχων στα σύνορα κατά την εισαγωγή, σε καθεστώς πραγματοποίησης ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σ' αυτό το έργο τους οι χώρες αυτές συνεπικουρούνται από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα παλαιά Κράτη Μέλη . Στοιχειώδες εργαλείο για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ελέγχων με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών {VIES} και η Αμοιβαία ΣυνδρομήΓια να λειτουργήσουν όμως όλα αυτά σωστά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση όχι μόνο των εμπόρων και της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και των λογιστών, των συμβούλων και των λοιπών οργανώσεων και φορέων και στις 25 χώρες.5- Κράτη Μέλη της Ε.Ε. μέχρι 30-4-2ΟΟ4 και η δομή του ΑΦΜ τους .

Ως γνωστόν, το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ΦΠΑ αποτελείται από 15 Κράτη Μέλη , συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εδαφών τα οποία συνδέονται άμεσα με ορισμένα Κράτη Μέλη .Τα Κράτη Μέλη στα οποία οι πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ υποκείμενων στο ΦΠΑ. εμπόρων ελέγχονται με το ηλεκτρονικό σύστημα VIES είναι οι εξής:

ΧΩΡΑ


ΠΡΟΘΕΜΑ


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥΣ

Βέλγιο


BE


ΑΦΜ με 9 αριθμούς

Δανία


DK


ΑΦΜ με 8 αριθμούς

Γερμανία


DE


ΑΦΜ με 9 αριθμούς

Ελλάδα


EL


ΑΦΜ με 9 αριθμούς

Ισπανία


ES


ΑΦΜ με 9 στοιχεία από τα οποία 1 ή 2 είναι γράμματα και τα υπόλοιπα είναι αριθμοί

Γαλλία


FR


ΑΦΜ με 11 αριθμούς

Ιρλανδία


ΙΕ


ΑΦΜ με 8 αριθμούς

Ιταλία


IT


ΑΦΜ με 11 αριθμούς

Λουξεμβούργο


LU


ΑΦΜ με 8 αριθμούς

Ολλανδία


NL


ΑΦΜ με 12 στοιχεία από τα οποία 1 είναι γράμμα και τα υπόλοιπα είναι αριθμοί

Αυστρία


AT


ΑΦΜ με 9 στοιχεία από τα

οποία ο πρώτος είναι γράμμα και τα υπόλοιπα είναι αριθμοί

Πορτογαλία


ΡΤ


ΑΦΜ με 9 αριθμούς

Σουηδία


SE


ΑΦΜ με 12 αριθμούς

Φινλανδία


FI


ΑΦΜ με 8 αριθμούς
Ηνωμένο Βασίλειο GB ΑΦΜ με 9 αριθμούς

Κοινοτικά εδάφη που συνδέονται άμεσα με τα Κράτη Μέλη:

- Πριγκιπάτο του Μονακό το οποίο συνδέεται άμεσα με τη Γαλλία.

- Τα νησιά Αζόρες και η νήσος Μαδέρα τα οποία συνδέονται άμεσα με την Πορτογαλία.

- Το σύμπλεγμα των νησιών Βαλεαρίδες τα οποία συνδέονται άμεσα με την Ισπανία.

- Το νησί του Μαν το οποίο συνδέεται άμεσα με το Ηνωμένο Βασίλειο.Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές αυτές, λαμβάνουν κοινοτικούς ΑΦΜ από τη Φορολογική Διοίκηση του Κράτους Μέλους με το οποίο συνδέεται η περιοχή τους. Για τα πιο πάνω εδάφη εφαρμόζονται οι γενικές περί ΦΠΑ διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος VIES και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που ελέγχονται.6- Κράτη Μέλη της Ε.Ε μετά από την 1-5-2ΟΟ4 και η δομή του ΑΦΜ τους :

Από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης τους τα νέα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τους ελέγχους του ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο όπως και τα παλαιά Κράτη Μέλη.

Για το λόγο αυτό δημιούργησαν νομοθεσία, έντυπα δηλώσεων, ειδικά γραφεία σύνδεσης για την ανταλλαγή πληροφοριών, βάσεις δεδομένων για τους υποκείμενους στο φόρο, σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα VIES και εκπαίδευσαν το προσωπικό τους για να ανταποκριθούν στην πρόκληση της διεύρυνσης.

Τα νέα Κράτη Μέλη της Ε.Ε είναι:

ΧΩΡΑ


ΠΡΟΘΕΜΑ


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥΣ
Κύπρος CY ΑΦΜ με 9 στοιχεία από τα οποία 8 αριθμούς και 1 γράμμα
Δημοκρατία της Τσεχίας CZ ΑΦΜ μέχρι 12 αριθμούς
Εσθονία ΕΕ ΑΦΜ με 9 αριθμούς
Λετονία LV ΑΦΜ με 11 αριθμούς
Λιθουανία LT ΑΦΜ με 12 αριθμούς
Ουγγαρία HU ΑΦΜ με 8 αριθμούς
Μάλτα ΜΤ ΑΦΜ με 8 αριθμούς
Πολωνία PL ΑΦΜ με 10 αριθμούς
Σλοβενία SI ΑΦΜ με 8 αριθμούς
Σλοβακία SK ΑΦΜ με 9 ή 10 αριθμούς

ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ:Υπάρχουν ορισμένα "ειδικά εδάφη" , τα οποία παραμένουν όσον αφορά τον ΦΠΑ εκτός Κοινότητας ως εξής:

Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Άγιος Πέτρος και Μικελόν -οι υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας.

Άγιο Όρος - ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία.

Κανάρια Νησιά ,Θέουτα και Μελίλια- ανήκουν στην Ισπανική Δημοκρατία.

Γιβραλτάρ και τα νησιά Τσάνελ- ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισημαίνεται ότι η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος δεν ανήκουν στην Ε.Ε. όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Τα αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα καθώς και στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη από τα πιο πάνω εδάφη θεωρούνται ως εισαγόμενα από Τρίτη χώρα και ακολουθείται η τελωνειακή διαδικασία της εισαγωγής αγαθών .

Τα αγαθά τα οποία εξέρχονται από την Ελλάδα και τα αλλά Κράτη Μέλη με προορισμό τα πιο πάνω εδάφη , θεωρούνται ως εξαγόμενα σε Τρίτη χώρα αγαθά και ακολουθείται η τελωνειακή διαδικασία για την εξαγωγή αγαθών.7- Αλλαγές που προκύπτουν από 1-5-2ΟΟ4 λόγο της διεύρυνσης:

Τροποποίηση στα έντυπα και στις οδηγίες συμπλήρωσης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για να καλύψουν τις νέες ανάγκες.

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποδομής του Υπουργείου μας για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις επιπλέον 10 χώρες.

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποδομής για τη λειτουργία του συστήματος VIES και ενημέρωση αυτού με τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τα 25 Κράτη Μέλη.

Το δελτίο ισοτιμιών για τον υπολογισμό του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ σε σχέση με το EURO ,εκτός από τα νομίσματα των υφισταμένων Κρατών Μελών- δηλαδή {DKK} Κορώνα Δανίας, {GBP} Λίρα Αγγλίας, {SEK} Κορώνα Σουηδίας-, θα περιλαμβάνει ως κοινοτικά νομίσματα και τα νομίσματα των υπό ένταξη χωρών ως εξής:

Λίρα Κύπρου {CYP}, Κορώνα Τσεχίας {CZK}, Κορώνα Εσθονίας {ΕΕΚ}, Φορίντ Ουγγαρίας {HUF}, Λιτά Λιθουανίας {LTL}, Λατ Λετονίας (LVL), Λίρα Μάλτας {MTL}, Ζλότι Πολωνίας {PLN}, Τόλαρ Σλοβενίας {SIT}, Κορώνα Σλοβακίας {SKK}.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις με τις υπό ένταξη χώρες μέχρι 30-4-2004 γίνονταν με την τελωνειακή διαδικασία .

Από 1-5-2004 οι ίδιες συναλλαγές είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εφαρμόζοντας τις γενικές περί ΦΠΑ διατάξεις {χρεωπίστωση του ΦΠΑ στην οικεία περιοδική δήλωση } οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν και τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παραδόσεων ή αποκτήσεων κατά περίπτωση. Εξυπακούεται ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των υποκειμένων στο ΦΠΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, όσο και του Δημοσίου, απαραίτητη είναι η επαλήθευση των ΑΦΜ των αλλοδαπών εμπόρων πριν από κάθε συναλλαγή ως εξής:

1- Στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ - Τμήμα Δ'- Αμοιβαίας Συνδρομής και Ανταλλαγής Πληροφοριών {VIES}:α- Τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα 210/3640076 και 210/3616218

β- Με FAX, στα fax με αριθμό 210/3616216 και 210/36371032- Μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διεύθυνση: www.e-oikonomia.gr , επιλέγοντας "Ηλεκτρονικές Εφαρμογές" και στη συνέχεια επιλέγοντας "e-ΑΦΜ " .

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης