Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.03.04 Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.03.04
Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.03.04 Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.3.2004 Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

37

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, που αφορούν στην επέκταση του παραπληγικού επιδόματος και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.

Παράγραφος 2 Άρθρ. 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που:

α. πάσχουν από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

β. έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και

γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής,

δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

ε. έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω,

Το επίδομα παραπληγίας των παραγρ. 1 και 2 του άρθρο 42 του Ν. 1140/81 επεκτείνεται στις πιο κάτω αναλυτικά περιγραφόμενες κατηγορίες κινητικά αναπήρων ασφαλισμένων:

1. Στους πάσχοντες από μυασθένεια και μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Στους πάσχοντες από:

α) Ακρωτηριασμό των τεσσάρων άκρων. Στα μεν άνω άκρα από τον καρπό, στα δε κάτω άκρα από την ποδοκνημική.

β) Υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό και στα δύο κάτω άκρα.

γ) Ακρωτηριασμό στα δύο άνω άκρα από το ύψος του κάτω τριτημορίου του βραχιονίου.

δ) Ακρωτηριασμό του ενός άνω άκρου από το αντιβράχιο και του ενός κάτω άκρου από το μηριαίο.

Επισημαίνουμε ότι στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ακρωτηριασμών προϋπόθεση (έγκρισης του σχετικού επιδόματος) αποτελεί η κατάσταση των κολοβωμάτων να μην επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αντίστοιχου άκρου.

Τυχόν τεχνητά μέλη που δεν αποκαθιστούν την λειτουργικότητα των άκρων αλλά τοποθετούνται για αισθητικούς λόγους δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

3. Έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

4. Πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

5. Έχουν ακρωτηριασμό του άνω άκρου από τη μεσότητα του αντιβραχίου ή του κάτω άκρου από τη μεσότητα του μηριαίου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους (όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται).

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών αναπηρίας κατά την εξέταση των παραπάνω περιπτώσεων θα περιγράφουν στη σχετική γνωμάτευση την πάθηση και επιπρόσθετα θα αναφέρουν ότι: «Εμπίπτει (ή δεν εμπίπτει) στις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3232/2004».Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι γιατροί που συμμετέχουν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης