Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40/01.04.04 Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40/01.04.04
Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40/01.04.04 Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40 Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

40

Σας κοινοποιούμε για εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 3164/03 που δημοσιεύθηκε στο 176 ΦΕΚ τ.Α' 2.7.03 και σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 εδ. γ' του Α.Ν. 1846/1951 υπόχρεος, εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με την μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), θεωρείται ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, επισκευάζεται κλπ.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων και τις εν γένει αναπλάσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου αυτών, για τις οποίες παρέχεται στους ιδιοκτήτες επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3044/02 και του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3164/03, από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των εισφορών είναι ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους, εφόσον αυτές αποπερατωθούν μέχρι 10/7/04.

Προκειμένου να τύχει εφαρμογής η διάταξη θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η απόφαση έγκρισης της μελέτης και της επιχορήγησης, η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός εγκεκριμένα από το Δήμο Αθηναίων ή την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και το εργολαβικό συμφωνητικό με το οποίο έγινε η ανάθεση των εργασιών.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης