Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38/29.03.04 Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/84.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38/29.03.04
Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/84.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38/29.03.04 Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
  Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/1984.

38

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04τ.Α') με τίτλο «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 5-9 του ν. 1469/84, είχε δοθεί το δικαίωμα στους Έλληνες υπήκοους ή ομογενείς που επαναπατρίσθηκαν μέχρι 31/12/84, να αναγνωρίσουν τον χρόνο απασχόλησης στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούσαν τις τασσόμενες από το νόμο θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος νόμου) χορηγείται νέα προθεσμία ενός έτους, η οποία αρχίζει από τις 12/2/04 δηλ. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα περατωθεί στις 12/2/05.

Αρχικά είχε ορισθεί τριετής προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση, η οποία, όμως, έκτοτε παρατάθηκε με νεώτερες διατάξεις, η τελευταία δε προθεσμία έληξε στις 5/1/2000.

Η χορήγηση νέας προθεσμίας έγινε για να καλύψει όσους δεν είχαν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα με τις δοθείσες μέχρι τώρα προθεσμίες.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 5 του ν. 1469/84 είχε ορισθεί ότι η τριετής προθεσμία αρχίζει από την συμπλήρωση των 1000 ημερών ασφάλισης, (ή των 500 για όσους είχαν υπερβεί το 60ο έτος κατά τον επαναπατρισμό) σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Επομένως, αν και η νέα προθεσμία θα λήξει στις 12/2/05, θα συνεχίζει να λειτουργεί η τριετής προθεσμία για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τις ανωτέρω 1000 ή 500 ημέρες.

Παραδείγματα:

α) Ο Α ασφαλισμένος έχει 2700 ημέρες ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό. Η προθεσμία γι αυτόν, σύμφωνα με την νέα διάταξη, θα λήξεις στις 12/2/05.

β) Ο Β ασφαλισμένος έχει 220 ημέρες ασφάλισης. Η προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση, είναι τριετής (επειδή δεν έχει συμπληρώσει τις 1000 ημέρες) και θα αρχίσει από την ημέρα που θα συμπληρώσει τις 1000 ημέρες. Δηλ. δεν καταλαμβάνεται από την λήξη της προθεσμίας στις 12/2/05.

Κατά τα λοιπά, ουδεμία τροποποίηση επέρχεται στις σχετικές διατάξεις και, επομένως, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την 12/01 εγκύκλιο.

Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (5/1/2000) και μέχρι την έναρξη της νέας (12/2/04), θα θεωρηθούν υποβληθείσες στις 12/2/04 και θα εξετασθούν χωρίς να απαιτηθεί υποβολή νέας αίτησης.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης