Αποτελέσματα live αναζήτησης

1026946/21.03.2004 Αποστολή στη ΓΓΠΣ δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1026946/21.03.2004
Αποστολή στη ΓΓΠΣ δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068


1026946/21.03.2004 Αποστολή στη ΓΓΠΣ δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
1026946/21.03.04 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068 .

1026946

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και ύστερα από τη 1023447/586/Α0012/16.3.2004 διαταγή μας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ TAXISNET

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους μέσω TAXISNET και έχουν συμπληρωμένους τους κωδικούς αριθμούς 067-068 του Πίνακα 7 αυτής, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά να προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή επιπρόσθετα και χειρόγραφα της δήλωσής τους διατηρώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει οι δηλώσεις αυτές να δεματοποιηθούν ξεχωριστά από τις άλλες, γράφοντας την ένδειξη στο δέμα «Δηλώσεις INTERNET».


2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Δ.Ο.Υ.

Γενικά, μετά τον έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ποσών που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 067-068 του Πίνακα 7 των δηλώσεων και πιθανόν τη διόρθωση τους, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη σχετική διαταγή, απαιτείται επιπρόσθετα να συμπληρωθεί ο κωδικός 989 του Πίνακα 10 με την ένδειξη «1». Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα θεωρηθεί λανθασμένη και θα χρειασθεί η εκ νέου διόρθωσή της για την ένταξή της στη διαδικασία μηχανογραφικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ειδικότερα, οι δηλώσεις που έχουν αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και έχουν συμπληρωμένους τους κωδικούς 067-068 του Πίνακα 7 αυτών, θα χαρακτηριστούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. ως «λανθασμένες» και θα επιστραφούν στις Δ.Ο.Υ. προς διόρθωση και έλεγχο.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης