ΙΚΑ Α42/11/08.04.04

Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί , έτους 2004Σχόλια:


14 Απρ 2004

Taxheaven.gr
ΙΚΑ ΑΡ.ΠΡ. 42/08.04.04 Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2004 »

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα.

Βάσει της υπ΄ αριθ. Α-Οικ. 18391/1292/31-3-04 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 0,80 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν Δώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 13 ημερών από 02/04/2004 μέχρι 14/04/2004.

3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται με κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για Δώρο Πάσχα 2004 το ποσό των 260 Ευρώ (13/25/0,80), αν εργάζεται μονοβάρδια και των 520 Ευρώ (13/50/0,80), αν εργάζεται διπλοβάρδια και επομένως, επί των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές ΙΚΑ.

Για όσους οδηγούς ταξί απασχοληθούν μέρος της χρονικής περιόδου (των 13 ημερών), θα καταβληθούν εισφορές αναλογικά.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, ότι το Δώρο Πάσχα 2004 είναι απαιτητό εφάπαξ στις 30-6-2004 ( σχετ. εγκ. 62/94 ).Taxheaven.gr