Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1108/15.7.2005 (Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1108/15.7.2005
(Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.


ΠΟΛ.1108/15.7.2005 (Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1071849/4381/891/0014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1108


ΘΕΜΑ:Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3336/05 (ΦΕΚ 96 Α΄)

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36 
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38.
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως,
5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 519 8) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιο­τήτων του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη αλλαγής των εντύπων Φ.Π.Α., που προέκυψε λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από την 01/04/2005.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., για το έτος δύο χιλιάδες πέντε (έντυπο 009/05 Φ.Π.Α. . ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ1 ΤAXIS). όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο. θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει, μετά την 1-1-2005 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.


Αρθρο 2

Όσον αφορά, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και την διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005, ισχύουν όσα ορίζονται στην A.Y.Ο.. ΠΟΛ.1001/04.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης