ΠΟΛ.1103/15.7.2005

Τέλη κυκλοφορίας που καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος και σχετικά πρόστιμα.Σχόλια:


15 Ιούλ 2005

Taxheaven.gr


ΠΟΛ. 1103/15.07.05 Τέλη κυκλοφορίας που καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος και σχετικά πρόστιμα.

Σε συνέχεια του 1024561/263/Τ.& Ε.Φ./5-3-1999/ΠΟΛ.1063 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα πίνακες στους οποίους αναγράφονται τα τέλη κυκλοφορίας που καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος για τα έτη 2000 - 2005, καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιμα, προκειμένου να διευκολυνθείτε στον υπολογισμό αυτών.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ JEEP, ΔΙΚΥΚΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

 

2005

KAT.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ. εκ.)

 

ΠΟΣΟ (Ευρώ)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Ευρώ)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α

Έως 300

 

15

30

Ν. 2093/92, άρθρο 36                      

Ν.2120/93, άρθρο 5

Ν.2214/94, άρθρο 40, παρ. 2

Ν.2275/94, άρθρο έβδομο, παρ. 11

Ν.2362/95, άρθρο 115

Ν.2443/96, άρθρο 22, παρ. 3

Ν.2459/97, άρθρο 20, παρ. 4, 5

Ν.2523/97, άρθρο 7, παρ. 1

Ν.2873/00, άρθρο 28

Ν.2948/01, άρθρο 20

 

Το πρόστιμο εκπρόθεσμης προμήθειας επιβάλλεται έστω κι αν δεν έχουν αφαιρεθεί από τις Αστυνομικές Αρχές τα στοιχεία κυκλοφορίας

Πρόστιμο 30 Ευρώ επιβάλλεται για τη μη επικόλληση σήματος, καθώς και για τη προμήθεια νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής, ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται Τ.Κ. κατώτερα των 30 Ευρώ, το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας

Β

301-785

 

38

30

Γ

786-1.357

 

93

93

Δ

1.358-1928

 

168

168

Ε

1.929-2.357

 

372

372

ΣΤ

2.358 και άνω

 

483

483

Ζ

Απαλλασσόμενα

 

3

Ίσο με το ήμισυ των τ.κ. που αντιστοιχούν στον κυβισμό εκτός αν έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κ.εκ. οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 Ευρώ

  
Taxheaven.gr