Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1288/1989 Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 1288/1989
Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ.


ΣτΕ 1288/1989 Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Σ.τ.Ε. 1288/1989 Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ. 


......................

2. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. γ' του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3300/ 55, προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς εμπορικές, γενικά εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα, οφείλεται το κατά τις γενικές διατάξεις του ως άνω κώδικα αναλογικό τέλος, έστω και αν τα δάνεια αυτά αποδεικνύονται από μόνη την εγγραφή στα βιβλία.

Εξάλου άλλου κατά το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3717/57, η αληθής έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας περί τελών χαρτοσήμου, όσον αφορά την υπαγωγή των αναφερομένων σε αυτή συμβάσεων, πράξεων κ.λπ. σε τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφο που αποδεικνύει τη σύμβαση. πράξη κ.λπ., λογίζεται και κάθε σχετική εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών, η οποία και υποβάλλεται στο οικείο, για την αποδεικνυόμενη κατ' αυτό τον τρόπο δικαιοπραξία, τέλος. Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 830 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει την ανώμαλη παρακαταθήκη, κατάθεση χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων εν αμφιβολία λογίζεται ως δάνειο, αν θεματοφύλακας έχει την εξουσία χρησιμοποιήσεώς τους, ως προς δε τον χρόνο και τον τόπο αποδόσεως εν αμφιβολία ισχύουν οι διατάξεις περί παρακαταθήκης.

3. Επειδή, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, ερμηνευόμενων ενόψη και της γενικής αρχής της συναγόμενης από το σύνολο των διατάξεων του Κ.Ν.Τ.Χ., κατά την οποία σε τέλη χαρτοσήμου υπόκειται το έγγραφο περί συνάψεως της συμβάσεως και όχι απλώς οι συναπτόμενες συμβάσεις, συνάγεται ότι για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές τέλους, προκειμένου περί συμβάσεων για τις οποίες δεν συντάχθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει γι' αυτές εγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία που συνιστούν, κατά τον νόμο, την έννοια της συγκεκριμένης συμβάσεως. Δεν επιτρέπεται, πάντως, να συναχθεί συνομολόγηση ορισμένης συμβάσεως από εγγραφές στα βιβλία, οι οποίες αναφέρονται σε άλλες έννομες σχέσεις.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η φορολογική αρχή καταλόγισε σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρείας τέλη χαρτοσήμου δανειακής συμβάσεως, με την αιτιολογία ότι από εγγραφές στα βιβλία της, που αναφέρονται σε
χρηματοδοτήσεις από την ΑΕ. ΚΟΝ-ΖΑΚ, προκύπτει ότι έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών. Το διοικητικό εφετείο δέχτηκε ότι από τις σχετικές εγγραφές που δεν αναφέρονται ρητώς σε σύμβαση δανείου, περιλαμβάνονται όμως στους λογαριασμούς "χρηματοδοτήσεις εισαγωγών" και "προμηθευτές-πιστωτές", δεν μπορεί να συναχθεί συνομολόγηση συμβάσεως δανείου, γιατί δεν προκύπτουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 806 του Αστικού Κώδικα για την ύπαρξη συμβάσεως δανείου. Δέχτηκε επίσης ότι από το γεγονός ότι σχετικός λογαριασμός εμφανίζει και εγγραφή τόκων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κρίση για σύναψη συμβάσεως δανείου, γιατί το στοιχείο πληρωμής τόκων υπόρχει και σε άλλες σχέσεις.

Η κρίση αυτή του διοικητικού εφετείου είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και οι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Ειδικότερα, ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι από τις παραπάνω εγγραφές στα βιβλία της αναιρεσίβλητης προκύπτει η σύναψη συμβάσεως δανείου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί από τις εγγραφές αυτές, όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, δεν προκύπτει ότι είχε συναφθεί σύμβαση δανείου, ενώ, εξάλλου, απαραδέκτως γίνεται επίκληση ενώπιον του αναιρετοκού του σχετικού περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης