Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3312/2003 Ακίνητα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο, εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της επιχείρησης και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΣτΕ 3312/2003
Ακίνητα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο, εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της επιχείρησης και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

ΣτΕ 3312/2003 Ακίνητα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο, εξυπηρετούν τον ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
<------> ............... 5. Επειδή, με τον μόνο λόγο αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης προβάλλεται ότι η προεκτεθείσα κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη διότι, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, από τη φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται μόνο τα κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας των βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων και όχι αυτά τα οποία απλά εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως εν προκειμένω τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο. Ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 23, παρ. 1, περ. δ' του Ν.2459/1997, τα ανωτέρω ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα, όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, νομίμως κρίθηκε ότι εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της αναιρεσίβλητης βιομηχανικής επιχείρησης και ότι επομένως εμπίπτουν στην απαλλαγή την προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή. Συνεπώς, ο μόνος αυτός λόγος αναίρεσης καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης