Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 867/2003 Η αναγραφή στο τιμολόγιο του ΦΠΑ καθιστά τον φόρο αυτόν οφειλόμενο στο Δημόσιο, έστω και αν η τιμολογούμενη πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 867/2003
Η αναγραφή στο τιμολόγιο του ΦΠΑ καθιστά τον φόρο αυτόν οφειλόμενο στο Δημόσιο, έστω και αν η τιμολογούμενη πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο.

ΣτΕ 867/2003 Η αναγραφή στο τιμολόγιο του ΦΠΑ καθιστά τον φόρο αυτόν οφειλόμενο στο Δημόσιο, έστω και αν η τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 5. ...Για την ένδικη διαχειριστική περίοδο (έτος 1995) η αναιρεσείουσα υπέβαλε την από 10.5.1996 εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, με ρητή επιφύλαξη ότι τα έσοδά της δεν υπόκεινται σε φόρο, κατά τη διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που απαλλάσσονται από τον φόρο. Κατά της σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξής της, η αναιρεσείουσα άσκησε προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή με την προαναφερόμενη στη σκέψη 2 πρωτόδικη απόφαση. Κατ' αυτής άσκησε έφεση το Δημόσιο και το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι, εφόσον η αναιρεσείουσα εταιρία, προκειμένου να εισπράξει τις ένδικες αμοιβές της του κρινόμενου έτους (1995) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στα οποία περιέλαβε τον σχετικό ΦΠΑ, τον οποίο απέδωσε στο Δημόσιο, ανεξάρτητα εάν η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαλλασσόταν από τον φόρο, κατά τη διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/1986 που παρατέθηκαν παραπάνω στη σκέψη 4, η αναιρεσείουσα δεν είχε δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή του αποδοθέντος στο Δημόσιο φόρου, διότι ο φόρος αυτός δεν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Με τις σκέψεις δε αυτές, το Διοικητικό Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε στη συνέχεια την προσφυγή της αναιρεσείουσας. Η παραπάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, όλα δε όσα αντίθετα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ειδικότερα και μόνο το γεγονός ότι η αναιρεσείουσα ανέγραψε τον ΦΠΑ στα τιμολόγια που εξέδωσε, το οποίο βεβαιώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αρκούσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, για να καταστήσει τον αναγραφέντα φόρο οφειλόμενο, χωρίς να εξετάζεται κάποια περαιτέρω προϋπόθεση. Εξάλλου, το ζήτημα που ήχθη προς κρίση στα διοικητικά δικαστήρια με την προσφυγή, ήταν μόνο αν οφείλονταν ή όχι τα αναγραφέντα στα οικεία τιμολόγια ποσά ΦΠΑ των οποίων ζητήθηκε η επιστροφή, ζήτημα επί του οποίου, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, έκρινε το Διοικητικό Εφετείο κατά τα παραπάνω. Επομένως, ο λόγος αναίρεσης κατά τον οποίο μη νομίμως το Διοικητικό Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και κατά το μέρος που κρίθηκε ότι η αναιρεσείουσα υπαγόταν στην απαλλακτική διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης