Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2201/2003 Για την επιβολή πολλαπλών τελών κατά των φερόμενων ως συμμετασχόντων στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η κλήση σε απολογία εγγράφως. Η οικειοθελής προσέλευση δεν αναπληροί τον ουσιώδη αυτόν τύπο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΣτΕ 2201/2003
Για την επιβολή πολλαπλών τελών κατά των φερόμενων ως συμμετασχόντων στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η κλήση σε απολογία εγγράφως. Η οικειοθελής προσέλευση δεν αναπληροί τον ουσιώδη αυτόν τύπο.


ΣτΕ 2201/2003 Για την επιβολή πολλαπλών τελών κατά των φερόμενων ως συμμετασχόντων στην τελωνειακή παράβαση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος, έμπορος στο επάγγελμα, στις 2.8.1987 διήλθε από το Τελωνείο Πατρών, προερχόμενος από το εξωτερικό, με τελωνείο προορισμού το Τελωνείο του Σταθμού Λαρίσης Αθηνών. Κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά την έξοδό του από το Τελωνείο Πατρών, κατελήφθη να μεταφέρει εμπορεύματα επιπλέον αυτών τα οποία αναγράφονταν στο δελτίο διέλευσης και τη δήλωση εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης Τ2, που είχε καταθέσει στο τελωνείο αυτό. Ο διευθυντής του τελωνείου, εκτιμώντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (ένορκες καταθέσεις τελωνειακών υπαλλήλων, έκθεση κατάσχεσης των επιπλέον εμπορευμάτων, παραστατικά T2L, τα οποία ο ήδη αναιρεσίβλητος επέδειξε εκ των υστέρων, έκθεση εξέτασης του ήδη αναιρεσίβλητου ενώπιον του Διευθυντή Τελωνείου Πατρών, επαλήθευση δασμών του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου) και θεωρώντας ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του αναιρεσίβλητου, με την ένδικη πράξη του επέβαλε σε βάρος του πολλαπλά τέλη ύψους 10.000.000 δρχ. και τέλη χαρτοσήμου μαζί με εισφορά επ' αυτών υπέρ ΟΓΑ, ύψους 120.000 δρχ. Εξάλλου, ο ήδη αναιρεσίβλητος, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, έχει ήδη κριθεί αμετάκλητα ένοχος λαθρεμπορίας από τα ποινικά δικαστήρια για την ανωτέρω περιγραφείσα εισαγωγή εμπορευμάτων. Το Διοικητικό Εφετείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9854/22.4.1996 έκθεση της τελωνειακής αρχής, ο ήδη αναιρεσίβλητος δεν κλήθηκε εγγράφως σε απολογία "διότι αυτός προσήλθε αυθόρμητα στις 3.8.1987 προς εξέταση και απολογήθηκε οικειοθελώς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού (τελωνειακού) οργάνου, καλύπτοντας τον σκοπό που επιδιώκει η σχετική διάταξη του άρθρου 99 του Τελωνειακού Κώδικα", δέχτηκε ότι "η από 3.8.1987 έκθεση εξέτασης του εκκαλούντος (ήδη αναιρεσίβλητου) για την αποδιδόμενη σε αυτόν τελωνειακή παράβαση δεν πληροί... τον διαγραφόμενο από το άρθρο 99 του Τελωνειακού Κώδικα τύπο της κλήσης αυτού σε απολογία και της κατάθεσης αυτού ως απολογούμενου στο αρμόδιο διοικητικό όργανο κατά την προκαταρκτική εξέταση αυτού στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, καθόσον δεν προηγήθηκε κλήτευση αυτού σε απολογία και, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση εξέτασης, υποβλήθηκαν στον εκκαλούντα (ήδη αναιρεσίβλητο) ερωτήσεις από τον εκτελούντα χρέη προϊσταμένου τελώνη Πατρών". Η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και καταρχήν επαρκώς αιτιολογημένη διότι, όπως έχει εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, μόνη η απλή εξέταση, στο πλαίσιο της διενεργούμενης διοικητικής έρευνας, του φερόμενου ως μετάσχοντος σε λαθρεμπορική παράβαση δεν καλύπτει την υποχρέωση κλήσης αυτού σε απολογία, όλα δε τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης