Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1269/2003 Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιβάλλεται στο άθροισμα, πρώτον, της τιμής χονδρικής, δεύτερον, της αξίας τυχόν έξτρα εξοπλισμού και, τρίτον, ενός ποσοστού 10%, αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από άλλον, κοινό εισαγωγέα, το ανωτέρω ποσοστό 10% προσαυξάνεται περαιτέρω ανάλογα. Αν η παραγγελία γίνει μεν από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, αλλά η διασάφηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο λόγω εκχώρησης του δικαιώματος τελωνισμού, τότε το εκ τρίτου ως ανωτέρω προστιθέμενο ποσό είναι το υπολογιζόμενο για κοινό εισαγωγέα. Είναι δε αδιάφορο αν ο εισαγωγέας αυτός είναι "αδελφή εταιρία" του αποκλειστικού αντιπροσώπου και εμπορεύεται μόνο αυτοκίνητα του ίδιου εργοστασίου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 1269/2003
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιβάλλεται στο άθροισμα, πρώτον, της τιμής χονδρικής, δεύτερον, της αξίας τυχόν έξτρα εξοπλισμού και, τρίτον, ενός ποσοστού 10%, αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από άλλον, κοινό εισαγωγέα, το ανωτέρω ποσοστό 10% προσαυξάνεται περαιτέρω ανάλογα. Αν η παραγγελία γίνει μεν από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, αλλά η διασάφηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο λόγω εκχώρησης του δικαιώματος τελωνισμού, τότε το εκ τρίτου ως ανωτέρω προστιθέμενο ποσό είναι το υπολογιζόμενο για κοινό εισαγωγέα. Είναι δε αδιάφορο αν ο εισαγωγέας αυτός είναι "αδελφή εταιρία" του αποκλειστικού αντιπροσώπου και εμπορεύεται μόνο αυτοκίνητα του ίδιου εργοστασίου.


ΣτΕ 1269/2003 Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιβάλλεται στο άθροισμα, πρώτον,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία με τη διασάφηση εισαγωγής που κατέθεσε στο Στ' Τελωνείο Πειραιά ζήτησε τον τελωνισμό για παραλαβή "επί καταβολή δασμών και λοιπών φόρων" πενήντα (50) αυτοκινήτων μάρκας Honda, τύπου Civic. Τα αυτοκίνητα αυτά είχαν πωληθεί από τον αλλοδαπό οίκο στην εταιρία "Α", η οποία εκχώρησε το δικαίωμα τελωνισμού τους στην αναιρεσείουσα με την από 26.9.1985 πράξη εκχώρησης. Η τελωνειακή αρχή, προκειμένου να προσδιορίσει τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων αυτών για τον καταλογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προσαύξησε το άθροισμα της τιμής χονδρικής πώλησής τους και της τιμής προαιρετικού εξοπλισμού τους κατά ποσοστό 21%, θεωρώντας ότι τα αυτοκίνητα αυτά εισήχθησαν από κοινό εισαγωγέα αυτοκινήτων και όχι από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας (οπότε το ποσοστό προσαύξησης θα ήταν 10%). Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτό ότι, εφόσον η αναιρεσείουσα εταιρία απέκτησε τα ανωτέρω αυτοκίνητα από την εταιρία "Α", αποκλειστική αντιπρόσωπο της αλλοδαπής εταιρίας "Honda Motor Co Ltd", με την ως άνω από 26.9.1985 πράξη εκχώρησης πριν από τον τελωνισμό τους εισήλθε ως εκδοχέας και στο δικαίωμα της εκχωρήτριας όπως προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων αυτών με την προσθήκη στη φορολογητέα αξία τους του προβλεπόμενου για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο ποσοστού 10% και συνεπώς το ποσοστό αυτό έπρεπε να εφαρμοστεί για τα ανωτέρω αυτοκίνητα που εισήγαγε η εταιρία αυτή. Το Διοικητικό Εφετείο όμως, με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε, αντίθετα, ότι εφόσον, κατά την έννοια του νόμου, κρίσιμη για την εφαρμογή του ανωτέρω μειωμένου ποσοστού προσαύξησης (10%), που προβλέπεται για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, είναι η ιδιότητα του καταθέτοντος τη διασάφηση εισαγωγής και όχι εκείνου που παραγγέλλει το αυτοκίνητο, στην προκειμένη δε περίπτωση τη διασάφηση εισαγωγής κατέθεσε η αναιρεσείουσα, η οποία δεν ήταν αποκλειστική αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρίας "Honda Motor Co Ltd", καθόσον δεν απέκτησε την ιδιότητα αυτή με την κατά τα ανωτέρω εκχώρηση του δικαιώματος εκτελωνισμού των ως άνω αυτοκινήτων από την εταιρία "Α", ανεξαρτήτως αν η τελευταία ήταν ή όχι "αποκλειστική αντιπρόσωπος", δεν ήταν εφαρμοστέο το μειωμένο ποσοστό προσαύξησης (10%) που προβλέπεται για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη ως προς την έννοια του νόμου και συνεπώς τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης