Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3095/2002 Δεν αποτελεί εισόδημα από εμπορική επιχείρηση η αποζημίωση που καταβάλλεται για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, έστω εμπορεύσιμου, καθόσον η μετάθεση της κυριότητας πραγματοποιείται όχι με εκούσια εκποίηση αλλά με μονομερή εξουσιαστική πράξη της Αρχής.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 3095/2002
Δεν αποτελεί εισόδημα από εμπορική επιχείρηση η αποζημίωση που καταβάλλεται για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, έστω εμπορεύσιμου, καθόσον η μετάθεση της κυριότητας πραγματοποιείται όχι με εκούσια εκποίηση αλλά με μονομερή εξουσιαστική πράξη της Αρχής.


ΣτΕ 3095/2002 Δεν αποτελεί εισόδημα από εμπορική επιχείρηση η αποζημίωση που καταβάλλεται για αναγκαστική απ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε τα εξής: Η ήδη αναιρεσίβλητη Α.Ε. με έδρα στον Πειραιά και αντικείμενο εργασιών ναυτιλιακές, τουριστικές, ξενοδοχειακές και κτηματικές επιχειρήσεις, δήλωσε κατά το οικονομικό έτος 1982 από την εν γένει δραστηριότητά της ζημία 1.863.790 δρχ. Το αποτέλεσμα αυτό αναμορφώθηκε από τον φορολογικό έλεγχο με την προσθήκη διαφόρων λογιστικών διαφορών, ύψους 32.879.943 δρχ., καθώς και του καθαρού κέρδους της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου της. Η λογιστική αυτή διαφορά συνίστατο στο ποσό που προέκυψε μετά την αφαίρεση από το ποσό που της επιδικάστηκε ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του τμήματος αυτού και καταβλήθηκε μέσα στο ένδικο οικονομικό έτος της αξίας κτήσης του ακινήτου και ορισμένων εξόδων. Η φορολογική αρχή έκρινε ότι το εν λόγω ποσό συνιστά καθαρό κέρδος της εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη της ότι το οικόπεδο αυτό η εταιρία το είχε αγοράσει με σκοπό την εκποίησή του (κατάτμηση και πώληση) και συνεπώς αποτελούσε εμπορεύσιμο στοιχείο της και η επιδικασθείσα αποζημίωση καλύπτει την τιμή πώλησης, στην οποία εκτός από το κόστος περιλαμβάνεται και το επιχειρηματικό κέρδος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό το οποίο θα αποκτούσε η εταιρία εάν το εκποιούσε ελεύθερα. Το Διοικητικό Εφετείο, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχτηκε ότι το πιο πάνω ποσό, που προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπορεύσιμου στοιχείου της εταιρίας, δεν συνιστά εισόδημα από εμπορική επιχείρηση, διότι προέρχεται από μονομερή πράξη της πολιτείας και όχι από ενέργεια στην οποία προέβη ελεύθερα η εταιρία με σκοπό το κέρδος. Με την αιτιολογία δε αυτή απέρριψε έφεση του ήδη αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε γίνει δεκτή κατά το σχετικό κεφάλαιο η προσφυγή της ήδη αναιρεσίβλητης εταιρίας. 5. Επειδή, προβάλλεται ότι η αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου "αντιστοιχεί στην αγοραία αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου, δηλαδή στην τιμή πώλησής του από μία εμπορική επιχείρηση πώλησης ακινήτων, στην οποία περιλαμβάνεται ... και το εμπορικό κέρδος της επιχείρησης", ότι "ο φορολογικός νόμος δεν απαλλάσσει της φορολόγησης ανάλογα με τον τρόπο εκποίησης του εμπορεύσιμου αγαθού, φορολογεί δε σαφώς τα προκύπτοντα κέρδη τόσο από τις εκούσιες όσο και από τις αναγκαστικές πωλήσεις που συνιστούν συνολικά το αντικείμενο κάθε εμπορικής επιχείρησης" και ότι στην περίπτωση απαλλοτρίωσης ακινήτου το οποίο αποτελούσε εμπορεύσιμο στοιχείο επιχείρησης "δεν πρόκειται για απώλεια του ακινήτου, αλλά για πλήρη επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, που αντικειμενικά έχει ως αποτέλεσμα τον πορισμό κέρδους, η ύπαρξη του οποίου συνακόλουθα συνεπάγεται και την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος". Ο πιο πάνω μόνος λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι, κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω στη σκέψη 3, επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου επιχείρησης (παγίου ή εμπορεύσιμου) δεν τίθεται θέμα κέρδους, κατά δε το άρθρο 17, παρ. 2 του Συντάγματος η αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση αντιστοιχεί στην πλήρη αξία του ακινήτου, χωρίς να γίνεται λόγος για κέρδος. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης