Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2609/2002 Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 4 του Ν.Δ.2461/1953), ο οποίος ενοποιήθηκε με άλλους για να αποτελέσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του Ν.1477/1984, αποτελεί στοιχείο κόστους και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2609/2002
Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 4 του Ν.Δ.2461/1953), ο οποίος ενοποιήθηκε με άλλους για να αποτελέσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του Ν.1477/1984, αποτελεί στοιχείο κόστους και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.


ΣτΕ 2609/2002 Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 4 του Ν.Δ.2461/1953), ο οποίος ενοποιήθηκε με άλλους για να αποτελέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο διατηρούσε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών κυρίως την κατασκευή, εμπορία, διόρθωση και φύλαξη γουναρικών, δευτερευόντως δε την εμπορία ειδών νεωτερισμού. Με το ένδικο φύλλο ελέγχου, οικονομικού έτους 1987, προσδιορίστηκε η ζημία της αναιρεσίβλητης στο ποσό των 745.189 δρχ., έναντι δηλωθείσας 2.924.047 δρχ. Μεταξύ άλλων, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση ποσό 1.298.094 δρχ., με την αιτιολογία ότι τούτο αφορά Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος δεν αποτελεί στοιχείο κόστους, αλλά φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση (όπως ο ΦΚΕ) και συμψηφιζόμενο με τον από την κατανάλωση εισπραττόμενο. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας κατά τούτο την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι εφόσον ο εν λόγω φόρος "καταβλήθηκε από την εφεσίβλητη, όπως δέχεται και ο έλεγχος, κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων της στο τελωνείο, νομίμως αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το ανωτέρω ποσό του φόρου, με την εκκαλούμενη απόφαση, γιατί κατά τον κρίσιμο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο ε' του Ν.Δ.3323/1955, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως και ο ΦΚΕ, βαρύνει την επιχείρηση και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της διαχειριστικής εκείνης περιόδου κατά την οποία καταβλήθηκε, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα ο φόρος αυτός επιρρίφθηκε στην κατανάλωση". Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, οι δε λόγοι αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης, που υποστηρίζουν το αντίθετο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης