Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1282/2002 Η αποδεικνυόμενη τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή φόρου, τέλους κ.λπ. στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος, είναι αρκετή να προσδώσει στις αποφάσεις αυτές νόμιμη υπόσταση. Η προβλεπόμενη εν περιλήψει δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και ελλείψει αυτής στην είσοδο των εκκλησιών, αποβλέπει απλά στην περαιτέρω γνωστοποίηση, η παράλειψη της οποίας δεν επηρεάζει το κύρος των υπόψη αποφάσεων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 1282/2002
Η αποδεικνυόμενη τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή φόρου, τέλους κ.λπ. στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος, είναι αρκετή να προσδώσει στις αποφάσεις αυτές νόμιμη υπόσταση. Η προβλεπόμενη εν περιλήψει δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και ελλείψει αυτής στην είσοδο των εκκλησιών, αποβλέπει απλά στην περαιτέρω γνωστοποίηση, η παράλειψη της οποίας δεν επηρεάζει το κύρος των υπόψη αποφάσεων.

ΣτΕ 1282/2002 Η αποδεικνυόμενη τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως βεβαιώνεται στο από 8.1.1999 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του κλητήρα του Δήμου Ηρακλείου Γ.Κ., το οποίο συνυπογράφουν δύο μάρτυρες, ο κλητήρας αυτός τοιχοκόλλησε την πιο πάνω ημερομηνία "στο συνηθισμένο τόπο τοιχοκολλήσεων του Δημοτικού Καταστήματος την υπ' αριθ. 725/14.12.1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, περί καθορισμού τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ κ.λπ.". Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί σε προηγούμενες σκέψεις, η υπ' αριθ. 725/14.12.1998 προσβαλλόμενη απόφαση απέκτησε νόμιμη υπόσταση με την πιο πάνω δημοσίευσή της στις 8.1.1999, από την επομένη δε της δημοσίευσης αυτής, δηλαδή από 9.1.1999, άρχισε η προβλεπόμενη στο άρθρο 46, παρ. 1 του Π.Δ.18/1989 60ήμερη προθεσμία για την προσβολή της με αίτηση ακύρωσης. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 28.5.1999, δηλαδή μετά από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, ασκήθηκε εκπρόθεσμα και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αβάσιμα λοιπόν με το από 30.1.2002 υπόμνημα (το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα) προβάλλονται τα αντίθετα και υποστηρίζεται ότι δεν δημοσιεύτηκε ολόκληρο το κείμενο της υπ' αριθ. 725/1998 προσβαλλόμενης απόφασης αλλά μόνο περίληψη της απόφασης αυτής ούτε δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα του Δήμου. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης