ΣτΕ 2382/2001

Απαλλαγή φόρου σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας από κληρονομιά είναι νόμιμη και όταν περιέρχονται στον κληρονόμο περισσότερα από ένα διαμερίσματα, καθένα από τα οποία μπορούσε να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας.Σχόλια:


1 Ιαν 2001

Taxheaven.gr
 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: Ο εφεσίβλητος (ήδη αναιρεσίβλητος), κληρονόμος εκ διαθήκης του πατέρα του Π.Κ. που απεβίωσε στις 27.12.1990, υπέβαλε στη ΔΟΥ Γλυφάδας την υπ' αριθ. 228/1992 κοινή, με τους άλλους κληρονόμους, δήλωση φόρου κληρονομιάς, με την οποία δήλωσε ως περιουσιακά στοιχεία της κληρονομικής του μερίδας, μεταξύ άλλων, κατά πλήρη κυριότητα δύο διαμερίσματα επιφανείας 63,30 τ.μ. και 65,10 τ.μ., όπως αυτά έχουν ενοποιηθεί σε ενιαίο διαμέρισμα, που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό.... Για τα διαμερίσματα αυτά ο αναιρεσίβλητος με την παραπάνω δήλωση ζήτησε να απαλλαγεί από το φόρο για την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίας. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Γλυφάδας, με το υπ' αριθ. 482/7.3.1993 ένδικο φύλλο βεβαίωσης φόρου κληρονομιάς, απέρριψε το παραπάνω αίτημα. Με την προσβαλλόμενη απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου το οποίο, αφού δέχθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς τις νόμιμες προϋποθέσεις για να τύχει της φορολογικής απαλλαγής που προβλέπουν οι παρατεθείσες πιο πάνω διατάξεις, έκρινε ότι ο αναιρεσίβλητος δικαιούται της εν λόγω απαλλαγής και ότι το δικαίωμά του αυτό δεν αίρεται από το γεγονός ότι η κληρονομιά περιελάμβανε περισσότερα από ένα διαμερίσματα, το καθένα από τα οποία θα μπορούσε να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του. Η κρίση αυτή του δικάσαντος δικαστηρίου είναι νόμιμη σύμφωνα με τα εκτεθέντα και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ειδικότερα ότι δεν παρέχεται η απαλλαγή αν ο κληρονόμος αποκτά συγχρόνως περισσότερα ακίνητα, το καθένα από τα οποία πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του γιατί, όταν αυτός υποβάλλει τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και επικαλείται την εφαρμογή της πιο πάνω απαλλακτικής διάταξης, έχει ήδη καταστεί οριστικός κληρονόμος με την αποδοχή της κληρονομιάς και συνεπώς δεν στερείται πρώτης κατοικίας. ...............
Taxheaven.gr