Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2356/2001 Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και μετά την από το άρθρο 57 του Ν.1642/1986 κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων (Ν.505/1937). Η εισφορά αυτή αποτελεί ειδικό φόρο (που έχει επιβληθεί με την υπ αριθ. 1108/1948 πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1620/1951) και δεν είναι φόρος παρακολουθηματικού χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2356/2001
Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και μετά την από το άρθρο 57 του Ν.1642/1986 κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων (Ν.505/1937). Η εισφορά αυτή αποτελεί ειδικό φόρο (που έχει επιβληθεί με την υπ αριθ. 1108/1948 πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1620/1951) και δεν είναι φόρος παρακολουθηματικού χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων.


ΣτΕ 2356/2001 Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, η ήδη αναιρεσίβλητη εταιρία υπέβαλε προς τον οικονομικό έφορο Γ' Πειραιώς την από 10.11.1993 δήλωση απόδοσης εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, ποσού 3.247.374 δρχ., από την Εκθεση Σύγχρονης Κατοικίας που πραγματοποίησε κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 1993 στο Εκθεσιακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Στη δήλωση αυτή η ήδη αναιρεσίβλητη διατύπωσε επιφύλαξη, κατ' άρθρο 5 του Ν.Δ.3269/1956, ότι... από την έναρξη ισχύος των Ν.1676/1986 και Ν.1642/1986 καταργήθηκε η ως άνω εισφορά. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 47706/10.10.1995 απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, στον οποίο διαβιβάστηκε η υπόθεση λόγω αρμοδιότητας, με την αιτιολογία ότι με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.1642/1986 καταργήθηκαν από 1.1.1987 οι διατάξεις του Α.Ν.507/1937 και όχι οι διατάξεις για την επιβολή εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, ότι εφόσον με το Ν.1642/1986 (άρθρο 57, παρ. 1γ') καταργήθηκαν οι διατάξεις του Α.Ν.505/1937, οι οποίες καθόριζαν το αντικείμενο της εν λόγω εισφοράς, δηλαδή τη συνολική τιμή του εισιτηρίου, αποτελούμενη από το δικαίωμα του θεατρώνη και το φόρο δημόσιων θεαμάτων που καταργήθηκε, τη βάση επί της οποίας επιβαλλόταν η εισφορά, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτοτελώς η διάταξη που καθορίζει την εν λόγω εισφορά, λόγω του παρακολουθηματικού της χαρακτήρα. Επομένως, έκρινε περαιτέρω το Διοικητικό Εφετείο, η πράξη της φορολογικής αρχής, με την οποία απορρίφθηκε η επιφύλαξη που διατύπωσε η ήδη αναιρεσίβλητη εταιρία στη δήλωσή της για να της αποδοθεί η εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. Σύμφωνα όμως με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση αυτή δεν είναι νόμιμη. Συνεπώς, όπως βασίμως προβάλλεται, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Η υπόθεση δε, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης