Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1843/2000 Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων μόνο η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 1843/2000
Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων μόνο η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία.


ΣτΕ 1843/2000 Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων μόνο η τυχόν προκύ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα Α.Ε. συνεστήθη το έτος 1995 με μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Λ.Μ., κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και του Κ.Ν.2190/1920. Το μετοχικό της κεφάλαιο, ύψους 160.000.000 δρχ., καλύφθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της: α) με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης εξ 120.508.395 δρχ., όπως αυτό είχε προσδιορισθεί με την από 27.6.1995 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και β) με την καταβολή μετρητών 39.491.605 δρχ. Με την από 14.7.1995 δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων Ν.1676/1986, η αναιρεσείουσα δήλωσε το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου ως υποκείμενο στο φόρο και κατέβαλε τον αναλογούντα σ' αυτό φόρο 1.600.000 δρχ. διατύπωσε όμως την επιφύλαξη ότι στον ένδικο φόρο δεν υπέκειτο η καθαρή θέση της μετατραπείσας ατομικής επιχείρησης, αλλά μόνο το ποσό των 39.491.605 δρχ. που είχε καταβληθεί σε μετρητά. Η σιωπηρή απόρριψη της επιφύλαξής της από τη φορολογική αρχή κρίθηκε τελικά νόμιμη, με την προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, με την αιτιολογία ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.1676/1986 και του άρθρου 15, παρ. 41 του Ν.2166/1993, σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., δηλαδή προσώπου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1676/1986, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων υπολογίζεται στην πραγματική αξία των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου κατά την οποία, σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., κατά το Ν.Δ.1297/1972 υπό την ισχύ του άρθρου 15, παρ. 41 του Ν.2166/1993, όπως εν προκειμένω, στον ένδικο φόρο υπόκειται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., είναι, όπως βασίμως προβάλλεται, μη νόμιμη διότι η τελευταία ως άνω διάταξη ρητά ορίζει ότι στο φόρο αυτό υπόκειται μόνο η τυχόν προκύπτουσα κατά τη μετατροπή υπεραξία, άνευ διάκρισης ως προς τη μορφή της μετατρεπόμενης επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης