Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 59/2001 Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v.2238/1994 ) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 13 του v.2238/1994 ). Ετσι, κέρδος ή ωφέλεια νομικού προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λπ. δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 59/2001
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v.2238/1994 ) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 13 του v.2238/1994 ). Ετσι, κέρδος ή ωφέλεια νομικού προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λπ. δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.


ΣτΕ 59/2001 Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: "Η εκκαλούσα (ήδη αναιρεσίβλητη), που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων - καλλυντικών, περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1993 και συγκεκριμένα στα ακαθάριστα έσοδά της, κονδύλιο 16.000.000 δρχ. Το κονδύλιο αυτό αφορούσε τίμημα που είχε εισπράξει στην ίδια χρήση από την πώληση σημάτων της προς την Α.Ε. με την επωνυμία "... αντιπροσωπειών και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων". Για την πώληση αυτή παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο φόρος εισοδήματος 4.800.000 δρχ., ο οποίος αναλογεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 1α' του Ν.Δ.3323/1955. Ενόψει του ότι στην πιο πάνω δήλωση φορολογίας εισοδήματος η εκκαλούσα εμφάνισε ζημία ύψους 280.083.000 δρχ., το προαναφερόμενο ποσό φόρου των 4.800.000 δρχ. περιλήφθηκε στην οικεία δήλωση για επιστροφή, επειδή είχε καταβληθεί αχρεώστητα. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ύστερα από έλεγχο της δήλωσης, εξέδωσε το υπ' αριθ. 72α/2.2.1994 προσωρινό φύλλο ελέγχου, με το οποίο απέρριψε το αίτημα για επιστροφή του πιο πάνω ποσού και αναπροσάρμοσε τη ζημία που είχε δηλωθεί σε 301.093.308 δρχ., με το σκεπτικό ότι το πιο πάνω κονδύλιο (τίμημα πώλησης σημάτων) δεν έπρεπε να περιληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα της εκκαλούσας, καθόσον το τίμημα αυτό είναι φορολογητέο αυτοτελώς κατά το άρθρο 32, παρ. 1α' του Ν.Δ.3323/1955". Το Διοικητικό Πρωτοδικείο με την ίδια αιτιολογία απέρριψε προσφυγή της αναιρεσίβλητης κατά του πιο πάνω φύλλου ελέγχου. Το Διοικητικό Εφετείο, δικάζοντας έφεση της αναιρεσίβλητης, έκρινε ότι "η ένδικη ωφέλεια (...) ύψους 16.000.000 δρχ., που συνιστά το τίμημα πώλησης σημάτων της" (αναιρεσίβλητης) "είναι εισόδημα κατά το άρθρο 32 του Ν.Δ.3323/1955". Περαιτέρω, έκρινε ότι "μη νομίμως και εσφαλμένως η πρωτόδικη απόφαση υπήγαγε την ωφέλεια αυτή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του πιο πάνω άρθρου καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν.Δ.3843/1958, οι οποίες κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών της αναιρεσίβλητης, το εισόδημα αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα λοιπά ακαθάριστα έσοδά της και να φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος που ισχύουν για τις Α.Ε.". Η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο μόνος λόγος αναίρεσης με τον οποίο προβάλλεται κακή ερμηνεία και εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και με τον οποίο υποστηρίζεται διαφορετική ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης