Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2090/2000 Επί διανομής ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή (τέταρτο του κανονικού), χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι μερίδες τις οποίες λαμβάνουν με τη διανομή οι συγκύριοι είναι ίσες με τις ιδανικές. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνείται καταβολή τιμήματος από έναν συνιδιοκτήτη, επειδή η αποκτώμενη μερίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την ιδανική, τότε επί του τιμήματος αυτού υπολογίζεται φόρος με ακέραιο συντελεστή.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2090/2000
Επί διανομής ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή (τέταρτο του κανονικού), χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι μερίδες τις οποίες λαμβάνουν με τη διανομή οι συγκύριοι είναι ίσες με τις ιδανικές. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνείται καταβολή τιμήματος από έναν συνιδιοκτήτη, επειδή η αποκτώμενη μερίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την ιδανική, τότε επί του τιμήματος αυτού υπολογίζεται φόρος με ακέραιο συντελεστή.


 <------> 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα, συγκύρια πολυόροφης οικοδομής στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου, αρ. 63) με ποσοστό 80.463/1000, συνέστησε, όπως προέκυπτε από το υπ' αριθ. 48319/1.9.1983 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Τ.Π., με τους λοιπούς συγκύριους οριζόντιες ιδιοκτησίες στα διαμερίσματα της οικοδομής και απέκτησε το υπό στοιχείο Γ1 διαμέρισμα και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 110/1000, κατέβαλε δε φόρο διανομής επί της δηλωθείσας στο ποσό των 903.540 δρχ. αξίας του διαμερίσματος. Με το ένδικο φύλλο ελέγχου η αξία του διαμερίσματος προσδιορίσθηκε σε 15.384.790 δρχ., επεβλήθη σε βάρος της αναιρεσείουσας συμπληρωματικός κύριος φόρος 1.302.913 δρχ., καθώς και πρόσθετος λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, με τη δεύτερη δε ένδικη πράξη επεβλήθη σε βάρος αυτής πρόστιμο 450.000 δρχ. κατά τη διάταξη του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.820/1978. Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε στο σύνολο την έφεση της εταιρίας κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία, κατά μερική μόνο αποδοχή της προσφυγής, είχε περιορισθεί η προσδιορισθείσα από τη φορολογική αρχή αγοραία αξία του ακινήτου και μειωθεί το επιβλητέο πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης. Ειδικότερα, λόγος έφεσης, κατά τον οποίο μη νομίμως έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο ότι μόνη η διαφορά των μερίδων και ανεξαρτήτως της καταβολής ή μη τιμήματος για το πέραν της ιδανικής μερίδας τμήμα της φυσικής μερίδας, δικαιολογούσε τον υπολογισμό του φόρου επί της αξίας του τμήματος αυτού με ακέραιο και όχι μειωμένο συντελεστή, απερρίφθη από το Διοικητικό Εφετείο ως αβάσιμος, κατ' επίκληση του άρθρου 4, παρ. 1, περ. Α' του Ν.1587/1950. 7. Επειδή η απόρριψη του ως άνω λόγου έφεσης της εταιρίας, κατ' επίκληση και μόνο του άρθρου 4, παρ. 1, περ. Α' του Ν.1587/1950, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι κατά τη διάταξη αυτή, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην πέμπτη σκέψη, επί διανομής ακινήτου ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή, χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι φυσικές μερίδες που αποκτούν οι συγκύριοι είναι ίσες προς τις ιδανικές τις οποίες είχαν πριν από τη διανομή. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό, καθώς και κατά το περαιτέρω μέρος αυτής το οποίο αφορά την επιβολή του κατ' άρθρο 31, παρ. 2 του Ν.820/1978 προστίμου ανακριβούς δήλωσης λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα του προς το ύψος της διαφοράς του κύριου φόρου, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά τα αναιρούμενα μέρη, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης