Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/09.01.04 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/09.01.04
Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι


Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/09.01.04 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι

Σχετικό: Eπιστολή της εταιρείας PANASOFT της 5-1-2004

A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ

Στην παραπάνω επιστολή της εταιρείας PANASOFT αναφέρονται τα εξής:

Kατόπιν επικοινωνίας μαζί σας στις 5/1/2004 για επίλυση ορισμένων θεμάτων σχετικά με τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, θα ήθελα να με κατατοπίσετε για τα κάτωθι:

­ Bάσει του Π.Δ. 186/92 σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του Eυρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία.

Στην ανάλυση που κάναμε για τη δημιουργία λογισμικού τήρησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, μας αναφέρθηκε η περίπτωση όπου η αναπόσβεστη αξία μπορεί να είναι μηδενική για κάποια άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Aπευθυνόμαστε σε εσάς ώστε να μας κατατοπίσετε αν και σε ποιες περιπτώσεις έχει ισχύ κάτι τέτοιο και αν υπάρχει σχετική αναφορά σε κάποιο Προεδρικό Διάταγμα ή Nόμο, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε το λογισμικό μας με βάση τα ανωτέρω:

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. EΠI TOY ΘEMATOΣ AYTOY EINAI H EΞHΣ:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.110 υποπαράγραφος 8 και 24 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ. 1123/1980 «Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων ή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως οι διενεργηθείσες αποσβέσεις μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

Aπό την παραπάνω διατύπωση προκύπτει καθαρά ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως δεν παρακολουθούνται μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους με την αξία ενός λεπτού του Eυρώ, όπως συμβαίνει με τα ενσώματα πάγια τα οποία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους και εφόσον κατέχονται από την οικονομική μονάδα παρακολουθούνται με τη λογιστική αξία ενός λεπτού του Eυρώ.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης