Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1666/1999 Ο χαρακτηρισμός οικοδομής ως διατηρητέας μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας μειωτικός της αξίας της, με την προϋπόθεση βέβαια ο χαρακτηρισμός αυτός να προηγήθηκε της σύνταξης της μεταβιβαστικής πράξης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 1666/1999
Ο χαρακτηρισμός οικοδομής ως διατηρητέας μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας μειωτικός της αξίας της, με την προϋπόθεση βέβαια ο χαρακτηρισμός αυτός να προηγήθηκε της σύνταξης της μεταβιβαστικής πράξης.


ΣτΕ 1666/1999 Ο χαρακτηρισμός οικοδομής ως διατηρητέας μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας μειωτικός της αξίας της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, με το υπ' αριθ. 11390/18.3.1983 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Π.Γ. μεταβιβάσθηκαν στους αναιρεσίβλητους λόγω πώλησης ποσοστά εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου στην Αθήνα (Θ... 18) και της επ' αυτού οικοδομής, για τη μεταβίβαση αυτή δεν επιβλήθηκε ο ένδικος φόρος. Η προσδιορισθείσα με το σχετικό φύλλο ελέγχου αγοραία αξία του ως άνω ακινήτου, επί της οποίας υπολογίσθηκε ο φόρος, μειώθηκε πρωτοδίκως, κατά μερική αποδοχή της προσφυγής των αναιρεσίβλητων, μειώθηκε δε περαιτέρω κατ' αποδοχή εν μέρει της έφεσής τους. Κατά τον γενόμενο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προσδιορισμό της εν λόγω αξίας, συνεκτιμήθηκαν τα προσκομισθέντα σχετικά από τη φορολογική αρχή συγκριτικά στοιχεία, ελήφθη δε "κυρίως" υπόψη, ως παράγοντας "ουσιωδώς μειωτικός" της αγοραίας αξίας του ένδικου ακινήτου το ότι η ως άνω οικοδομή κηρύχθηκε το 1985 διατηρητέα (ΦΕΚ 28/Δ'/14.2.1985). Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη. Διότι, εν όψει των γενόμενων δεκτών από το δικαστήριο, κρίσιμος κατά νόμο χρόνος για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας του ένδικου ακινήτου ήταν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, ο χρόνος σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου (18.3.1983), ως εκ τούτου δε μη νομίμως ελήφθη σχετικά υπόψη ο μεταγενέστερος (1985) χαρακτηρισμός της ανωτέρω οικοδομής ως διατηρητέας. Για τον λόγο συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης