Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2060/1999 Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 2060/1999
Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών

ΣτΕ 2060/1999 Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη χρήση με την εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ποδηλάτων κ.λπ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όπως άλλωστε και η φορολογική αρχή, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη της αναιρεσίβλητης εξωλογιστικώς γιατί έκρινε τα τηρηθέντα από αυτή βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ ανεπαρκή και ανακριβή, με συνέπεια να είναι ανέφικτες οι λογιστικές επαληθεύσεις. Ετσι, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα σε 625.000.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 87.500.000 δρχ., με την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους 14%. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, αντίθετα, έγινε λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, ως προς δύο παραβάσεις στις οποίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στήριξε την κρίση του για την προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αντίθετα, ότι καθιστούσαν εφικτό τον λογιστικό προσδιορισμό. Από τα διαδικαστικά όμως έγγραφα της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει ότι η φορολογική αρχή είχε στηρίξει την περί εξωλογιστικού προσδιορισμού κρίση της και σε άλλη μία παράβαση, περί μη τήρησης βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα. Το Διοικητικό Εφετείο κατέληξε στην κρίση του περί εφικτού του λογιστικού προσδιορισμού χωρίς να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει και την παράβαση αυτή. Για τον λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε το Διοικητικό Εφετείο να κρίνει περί του λογιστικού ή εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης εταιρίας αφού λάβει υπόψη και την ανωτέρω παράβαση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης