Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 221/2001 Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές ενασχολήσεις, έχει υποχρέωση παρακράτησης ΟΓΑ και απόδοσης εισφοράς, αδιάφορα εάν εκδίδεται ή όχι τιμολόγιο αγοράς, το δε φύλλο ελέγχου εκδιδόμενο στο όνομα του συζύγου αποτελεί νόμιμο τίτλο και για τη σύζυγο, εφόσον περιέχει και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 221/2001
Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές ενασχολήσεις, έχει υποχρέωση παρακράτησης ΟΓΑ και απόδοσης εισφοράς, αδιάφορα εάν εκδίδεται ή όχι τιμολόγιο αγοράς, το δε φύλλο ελέγχου εκδιδόμενο στο όνομα του συζύγου αποτελεί νόμιμο τίτλο και για τη σύζυγο, εφόσον περιέχει και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης.


ΣτΕ 221/2001 Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <-------> 13. Επειδή, από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων συνάγεται ότι η υποχρέωση παρακράτησης εισφοράς υπέρ του ΟΓΑ που επιβάλλεται με την ανωτέρω υπ' αριθ. 248.000/1961 υπουργική απόφαση, προϋποθέτει αγορά πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων από επιτηδευματία για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται στις αγροτικές ενασχολήσεις του άρθρου 2 του Ν.4169/1961 και υπάγονται στην ασφάλιση του νόμου, αδιαφόρως της έκδοσης ή μη τιμολογίου από τον υπόχρεο επιτηδευματία αγοραστή, καθώς και ότι η εν γένει απόδειξη περί της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τον καταλογισμό της μη καταβληθείσας ή ελλιπώς καταβληθείσας εισφοράς βαρύνει τη βεβαιωτική αρχή, εφόσον δε η παραπομπή με το άρθρο 6 του Ν.Δ.4575/1966 στη φορολογία εισοδήματος αφορά μόνο τις διατάξεις των άρθρων 53, 65, 67 και 70 του Ν.Δ.3323/1955, ο προσδιορισμός των συναλλαγών για την επιβολή της εισφοράς αυτής είναι ανεξάρτητος από τον καθορισμό των ακαθάριστων εσόδων του επιτηδευματία για τη φορολογία εισοδήματος, απαιτείται δε κάθε φορά ιδία αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής και σε περίπτωση αμφισβήτησης των διοικητικών δικαστηρίων ως προς το ύψος των συναλλαγών αυτών (Σ.τ.Ε.767/1983 κ.ά.). Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εισφορά του άρθρου 3 του Ν.1066/1980, η οποία σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου συμβεβαιούται και συνεισπράττεται με την εισφορά του άρθρου 10 του Ν.4169/1961. 14. Επειδή, εν προκειμένω, ως προς τα έτη 1981-1982, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ ΟΓΑ του άρθρου 10 του Ν.4169/1961 και η ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ του άρθρου 3 του Ν.1066/1980 έπρεπε να προσδιοριστούν με βάση τον υφιστάμενο τίτλο στη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή εν προκειμένω τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, καθόσον τα εκδοθέντα σχετικά υπ' αριθ. 841α/1985 και 473β/1985 φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος δεν αποτελούσαν νόμιμο τίτλο για την αναιρεσίβλητη, επειδή είχαν εκδοθεί στο όνομα του συζύγου της. Η κρίση αυτή είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά το μέρος μεν που αφορά τις εισφορές καθόσον κατά τα προεκτεθέντα ο προσδιορισμός των συναλλαγών για την επιβολή των εισφορών αυτών είναι ανεξάρτητος από τον καθορισμό των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος, κατά το μέρος δε που αφορά τα τέλη χαρτοσήμου διότι τα ανωτέρω φύλλα ελέγχου, έστω και αν είχαν εκδοθεί στο όνομα του συζύγου της αναιρεσίβλητης, αποτελούσαν πάντως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα νόμιμο τίτλο γι' αυτή εφόσον περιείχαν και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης. Επομένως, για τους λόγους αυτούς οι οποίοι βάσιμα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το ανωτέρω μέρος της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης