Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 805/1998 Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 805/1998
Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας.

ΣτΕ 805/1998 Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δαπάνη προμήθειας εγγυητικής επιστολής ως παραγωγική Σ.τ.Ε.: 805/1998 (παρ. 10 και 11) Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας. <------> 10. Επειδή, το άρθρο 35, παρ. 1, περ. α' του Ν.Δ.3323/1955, το οποίο εφαρμόζεται και στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του Ν.Δ.3843/1958, προβλέπει την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης των γενικών εξόδων διαχείρισης. Ως τέτοια δε έξοδα νοούνται, κατά τη διάταξη αυτή, οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή οι δαπάνες εκείνες οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της. Εξάλλου, στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης εμπίπτουν, κατά τη διάταξη αυτή, όχι μόνο οι δαπάνες που καταβάλλονται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, αλλά και οι καταβαλλόμενες οικειοθελώς, εφόσον είναι κατά τα ανωτέρω παραγωγικές. 11. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι ήταν παραγωγική και συνεπώς έπρεπε να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης δαπάνη 250.326 δρχ. που αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών, με την αιτιολογία ότι η καταβολή προμήθειας σε τράπεζες για εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν σε πελάτες της αναιρεσίβλητης ανάγεται στον κύκλο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και, ειδικότερα, διευκολύνει την πιστοδότηση των πελατών της προς εξοικονόμηση χρημάτων για την αγορά των προϊόντων της. Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενόψει των εκτιθέμενων στην προηγούμενη σκέψη και συνεπώς ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Εξάλλου, ως νόμω αβάσιμος, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, πρέπει προεχόντως να απορριφθεί και ο ειδικότερος λόγος αναίρεσης, σύμφωνα με τον οποίο η ως άνω δαπάνη δεν μπορούσε να αναγνωρισθεί από το Διοικητικό Εφετείο ως παραγωγική, ενόψει και του ότι αποτελούσε δαπάνη ελευθεριότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης