Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4008/1998 Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 4008/1998
Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

ΣτΕ 4008/1998 Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αφορολόγητα ποσά δεδουλευμένων τόκων Σ.τ.Ε.: 4008/1998 Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. <------> 7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει περαιτέρω από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος περιέλαβε, μεταξύ άλλων, στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά δεδουλευμένους τόκους ενυπόθηκου δανείου, ύψους 94.417 δρχ., με την επιφύλαξη της αφαίρεσής τους από την Α' πηγή, όχι κατά τον τρόπο που ορίζει η διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989, ως προσωπικό δηλαδή αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά, αλλά με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την αφαίρεση των αντίστοιχων τόκων από τις λοιπές πηγές εισοδήματος, με αφαίρεση δηλαδή αυτών από το ακαθάριστο εισόδημα κάθε πηγής. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989, σύμφωνα με την οποία το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων που καταβάλλουν οι μισθωτοί για τη λήψη στεγαστικών δανείων, δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα της Α' πηγής (εισόδημα από ακίνητα), όπως συμβαίνει για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων, γεωργικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά συμπεριλαμβάνεται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά με βάση δικαιολογητικά, αντίκειται τόσο στην καθιερωμένη από το άρθρο 4, παρ. 1 και 5 του Συντάγματος αρχή της φορολογικής ισότητας, όσο και στο άρθρο 21, παρ. 4 του Συντάγματος, που υποχρεώνει το κράτος να εκδηλώνει ειδικό ενδιαφέρον για την απόκτηση κατοικίας από εκείνους που στερούνται αυτής ή στεγάζονται ανεπαρκώς, όπως είναι οι λήπτες στεγαστικών δανείων. Η κρίση αυτή της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν είναι νόμιμη διότι, κατά τα προεκτεθέντα, η διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989 δεν έρχεται σε αντίθεση προς τα άρθρα 4, παρ. 1 και 5 και 21, παρ. 4 του Συντάγματος, για το λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η απόφαση αυτή είναι και κατά το μέρος αυτό αναιρετέα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης