Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1977/1998 Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κατ απόκλιση από το σύστημα των πάγιων κανόνων, παύει να ισχύει εφόσον παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 1977/1998
Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κατ απόκλιση από το σύστημα των πάγιων κανόνων, παύει να ισχύει εφόσον παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε.


ΣτΕ 1977/1998 Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δικαιώματα προϊσταμένου της ΔΟΥ Σ.τ.Ε.: 1977/1998 Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κατ' απόκλιση από το σύστημα των πάγιων κανόνων, παύει να ισχύει εφόσον παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε. <------> 8. Επειδή, εν προκειμένω, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: Η αναιρεσείουσα εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορική αντιπροσώπευση, εισαγωγή, αγορά και πώληση φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει προϊόντων της αγγλικής εταιρίας "......". Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα, διατηρεί δε και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στις 4.8.1983 όργανα της ΥΠΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι με φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της αιτούσας, μεταφερόντουσαν "τρία developer, δύο ΡΜ, τέσσερις κύλινδροι, ένα μοτέρ και τέσσερις λάμπες μηχανών ΞΕΡΟΞ" χωρίς συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία και χωρίς να είναι ενημερωμένο το ημερολόγιο μεταφοράς του αυτοκινήτου. Με την ένδικη πράξη επιβλήθηκαν εις βάρος της αιτούσας πρόστιμα αφενός μεν για την, κατά παράβαση του άρθρου 28, παρ. 1 του ΚΦΣ, μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς συνοδευτικό στοιχείο, αφετέρου δε για την, κατά παράβαση των άρθρων 17, παρ. 10 και 28, παρ. 1 του ΚΦΣ, μη ενημέρωση του ημερολογίου μεταφοράς του ανωτέρω αυτοκινήτου. Η αιτούσα ισχυρίσθηκε πρωτοδίκως ότι τα μεταφερόμενα εμπορεύματα συνοδευόντουσαν με ειδικά θεωρημένα δελτία, τα οποία τηρούσε βάσει της υπ' αριθ. 12398/1975 απόφασης του οικονομικού εφόρου ΦΑΕΕ Αθηνών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.Δ.4/1968 και ότι στο ανωτέρω αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργούσε ως κινητή αποθήκη, τηρούσε θεωρημένες καρτέλες των εμπορευμάτων, ενημερωμένες ως προς τη διακίνηση των υλικών, κατά την ώρα δε του ελέγχου μετέφερε εμπορεύματα ανήκοντα στην κινητή αυτή αποθήκη και ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση τήρησης του ημερολογίου μεταφοράς. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα είχε υποπέσει στις αποδοθείσες με την ένδικη πράξη παραβάσεις και ότι συνεπώς νόμιμα είχαν επιβληθεί εις βάρος της τα αντίστοιχα πρόστιμα, ενόψει του ότι στην οικεία έκθεση ελέγχου βεβαιωνόταν ότι τα μεταφερόμενα αγαθά δεν συνοδευόντουσαν από κανένα φορολογικό στοιχείο και δεν είχε τηρηθεί ημερολόγιο μεταφοράς, τούτο δε ανεξάρτητα από την χρονική ισχύ της προαναφερθείσας απόφασης του οικονομικού εφόρου. 9. Επειδή, συνεπώς, ο ανωτέρω ισχυρισμός της αιτούσας, κατά τον οποίο με πράξη της φορολογικής αρχής, εκδοθείσα υπό το καθεστώς του Ν.Δ.4/1968, της είχε επιτραπεί η παρακολούθηση της διακίνησης των υλικών που προορίζονται για τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων που πωλεί στους πελάτες της με ειδικά φορολογικά στοιχεία και δεν είχε την (επιβαλλόμενη από τις πάγιες διατάξεις του Π.Δ.99/1977) υποχρέωση έκδοσης συνοδευτικών στοιχείων για τη μεταφορά των αγαθών αυτών και αντίστοιχης ενημέρωσης του ημερολογίου μεταφοράς του αυτοκινήτου της, δεν ήταν ουσιώδης και ως εκ τούτου δεν έχρηζε απάντησης εφόσον, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη σκέψη, οι πράξεις της φορολογικής αρχής που είχαν εκδοθεί υπό το καθεστώς του Ν.Δ.4/1968 και επέτρεπαν την, κατ' απόκλιση από τις πάγιες διατάξεις, τήρηση ορισμένων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, έπαυσαν να ισχύουν από την θέσπιση του νεότερου ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977). Επομένως, δεχθέν το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι νόμιμα είχε επιβληθεί εις βάρος της αιτούσας το ένδικο πρόστιμο, εφόσον στην οικεία έκθεση ελέγχου βεβαιωνόταν ότι για τα μεταφερόμενα στο αυτοκίνητό της αγαθά δεν υπήρχε συνοδευτικό στοιχείο και δεν είχε ενημερωθεί το ημερολόγιο μεταφοράς, ορθώς το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και είναι αβάσιμα και απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η οποία πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης