Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4187/1999 Η έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ και του αρμόδιου επιθεωρητή, είναι απορριπτέα εάν δεν φέρει ημερομηνία έκδοσής της (παρ. 3, άρθρο 39 του Ν.4262/1962, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975).

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 4187/1999
Η έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ και του αρμόδιου επιθεωρητή, είναι απορριπτέα εάν δεν φέρει ημερομηνία έκδοσής της (παρ. 3, άρθρο 39 του Ν.4262/1962, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975).


ΣτΕ 4187/1999 Η έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 3. Επειδή, με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.Δ.4242/1962 (ΦΕΚ 135), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975 (ΦΕΚ 34), ορίζεται ότι η άσκηση ή μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης πρωτοβάθμιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αποφασίζεται από κοινού από τον οικονομικό έφορο και τον εποπτεύοντα αυτόν επιθεωρητή, κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής η σύμπραξη του επιθεωρητή πρέπει να είναι έγγραφη και να εκδηλώνεται είτε με την υπογραφή του δικογράφου της έφεσης και από αυτόν, είτε με ιδιαίτερη έγγραφη πράξη, η οποία πρέπει να προσάγεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση. Η τήρηση της διατύπωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης και εξετάζεται από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Ειδικότερα, όταν η σύμπραξη του επιθεωρητή εκδηλώνεται με ιδιαίτερη έγγραφη πράξη, πρέπει το ιδιαίτερο αυτό έγγραφο να φέρει ίδια χρονολογία και μάλιστα προγενέστερη της κατάθεσης της έφεσης, ώστε να μπορεί να κριθεί αν η σύμπραξη αυτή έγινε από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 4. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα προέβαλε, με υπόμνημά της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ότι για την άσκηση της έφεσης του Δημοσίου υπάρχει κοινή πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας Κωνσταντίνου Τζιάκου (ο οποίος και υπογράφει την έφεση) και του επιθεωρητή Θωμά Χόλη, η πράξη όμως αυτή δεν φέρει στο σώμα της την ημερομηνία έκδοσής της και ότι επομένως η εν λόγω έφεση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, με τη σκέψη ότι "από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι η προαναφερόμενη πράξη προσκομίσθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μετά την άσκηση (15.9.1992) και κατάθεση (25.9.1992) της έφεσης, ούτε η εφεσίβλητη αποδεικνύει ότι ο συνυπογράψας την πράξη οικονομικός επιθεωρητής δεν ήταν αρμόδιος, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες". Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η έφεση του Δημοσίου, η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη διότι, εφόσον η προσκομισθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας και του επιθεωρητή, δεν φέρει χρονολογία έκδοσής της, η ένδικη έφεση του Δημοσίου θα πρέπει να απορριφθεί από το Διοικητικό Εφετείο ως απαράδεκτη, τούτο δε ανεξάρτητα από το αν η ανωτέρω έγγραφη πράξη προσκομίσθηκε ή όχι μέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση και από το αν αποδείχθηκε ή όχι αναρμοδιότητα του επιθεωρητή που την υπέγραψε. Συνεπώς, για το βάσιμο αυτό λόγο αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης