Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 1494/1998
Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων.

ΣτΕ 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Σ.τ.Ε.: 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ' αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων. <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος ασκεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης συνεργείου αυτοκινήτων, στο οποίο γίνεται σέρβις ελαστικών και ζαντών, καθώς και εμπορία των ειδών αυτών. Στις 18.11.1993 και ώρα 17:45 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στο κατάστημα του αναιρεσίβλητου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος δεν είχε καταχωρίσει στο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων το υπ' αριθ. ...... Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο που βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματός του και στο οποίο άλλαζε λάστιχο. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, εκδόθηκε η ένδικη πράξη, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αναιρεσίβλητου πρόστιμο 100.000 δρχ. για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του ΚΒΣ. Το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι, εν προκειμένω, δεν στοιχειοθετείται η ένδικη παράβαση, καθόσον το πιο πάνω αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο του συνεργείου και όχι στον κύριο χώρο αυτού, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και συνεπώς δεν συντρέχει η σχετική προϋπόθεση του νόμου για την καταχώρισή του στο βιβλίο εισερχομένων. Η κρίση όμως αυτή αιτιολογείται πλημμελώς σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει η προσβαλλόμενη απόφαση να αναιρεθεί και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο προς νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης