Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 921/1997 Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε κατηγορία.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 921/1997
Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε κατηγορία.


ΣτΕ 921/1997 Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημέν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εκμεταλλεύσεις κέντρων διασκέδασης
Σ.τ.Ε.: 921/1997


Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να
εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή
όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε
κατηγορία.

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος από 15.2.1983 ασκούσε ατομική επιχείρηση με
αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ταβέρνας με το διακριτικό τίτλο "......",
η οποία βρίσκεται ......, τηρούσε δε βιβλία της Β' κατηγορίας του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων. Κατά έλεγχο που ενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΠΕΔΑ
στο κατάστημα του αναιρεσίβλητου, διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι ο τελευταίος
κατά το χρονικό διάστημα από 15.3.1983 μέχρι 27.7.1983 εξέδωσε 768 αθεώρητους
δίπτυχους λογαριασμούς, ενώ, κατά την άποψη του φορολογικού ελέγχου, έπρεπε να
είχε εκδώσει ισάριθμους θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 13, παρ. 18 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, γιατί, όπως
προέκυπτε από ειδικότερα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, από την ως άνω χρονολογία η επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου λειτουργούσε
ως κέντρο διασκέδασης, παρέχοντας μουσική ψυχαγωγία. Για την παράβαση αυτή
επεβλήθη στον αναιρεσίβλητο με την ένδικη πράξη συνολικό πρόστιμο 15.360.000
δρχ. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ορθώς ακυρώθηκε από το Διοικητικό
Πρωτοδικείο η πράξη επιβολής προστίμου ως προς την παράβαση αυτή, λαμβάνοντας
υπόψη, όπως αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του, ότι στην προκειμένη
περίπτωση δεν συντρέχει η προϋπόθεση του χαρακτηρισμού από την αγορανομική
υπηρεσία της ταβέρνας του αναιρεσίβλητου ως κέντρου κατηγορίας Β' και ανώτερης
ή κατηγορίας πολυτελείας, ώστε να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων
διπλότυπων λογαριασμών, σύμφωνα με την ως άνω υπ' αριθ. Σ.4226/132/23.9.1982
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η κρίση, όμως, αυτή του δικαστηρίου δεν
είναι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμα αιτιολογημένη.
Τούτο δε, γιατί για την υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων διπλότυπων λογαριασμών,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 18 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,
για παράβαση της οποίας και επεβλήθη το ένδικο πρόστιμο, δεν απαιτείτο, όπως
εσφαλμένα κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, η προηγούμενη κατάταξη του
καταστήματος του αναιρεσίβλητου σε κατηγορία Β' και ανώτερη ή πολυτελείας με
απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής, αλλά απαιτείτο και αρκούσε, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, το κατάστημα του αναιρεσίβλητου να συγκέντρωνε τα
χαρακτηριστικά και να μπορούσε ως εκ τούτου να υπαχθεί σε μία από τις
προβλεπόμενες στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.254/1973 κατηγορίες κέντρων
διασκέδασης, ζητήματος επί του οποίου δεν έκρινε, όπως όφειλε, το Διοικητικό
Εφετείο. Επομένως, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη
αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί, κατά το σχετικό κεφάλαιό της, η προσβαλλόμενη
απόφαση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης