Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 660/1997 Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει, έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 660/1997
Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει, έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί.


ΣτΕ 660/1997 Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ όλο το χρονικό διάστημα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τέλη διαφημίσεων υπέρ Δήμων
Σ.τ.Ε.: 660/1997


Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλο το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει,
έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί.


6. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων που παρατίθενται ανωτέρω, η
υποχρέωση για καταβολή του προβλεπόμενου από αυτές τέλους διαφημίσεως
εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η
διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει επί του χώρου όπου είναι επιτρεπτή
η διαφήμιση, αδιαφόρου όντος από της απόψεως αυτής του ζητήματος της υπάρξεως ή
ανυπαρξίας του φορέως νομικού προσώπου υπέρ του οποίου γίνεται η διαφήμιση,
εφόσον η επιγραφή εξακολουθεί να καταλαμβάνει χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μετά την αφαίρεσή της για τη διενέργεια νέας διαφημίσεως, η δε συνέχιση της
υποχρεώσεως καταβολής του τέλους, εφόσον η επιγραφή δεν αφαιρείται, λειτουργεί
και ως κίνητρο για την αφαίρεσή της.
7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,
επιβλήθηκαν σε βάρος του αναιρεσίβλητου, ομορρύθμου εταίρου της Ο.Ε. "......",
τέλη διαφημίσεως 5.750 δρχ., καθώς και ισόποσο πρόστιμο για το λόγο ότι αυτός
κατά τη διάρκεια του έτους 1985 διενεργούσε διαφημίσεις των προϊόντων της
επιχείρησής του σε απλό "πανώ" και σε τέντα κάθετη επί των υποστηλωμάτων της
οδού Αιόλου 70, στα οποία αναγραφόταν η ένδειξη "ομπρέλλες" και "υποδήματα
seventy", αντίστοιχα. Ειδικότερα, από τις οικείες δύο εκθέσεις ελέγχου
προκύπτει ότι στην οδό που αναφέρεται πιο πάνω, Β' Ζώνης, έχει τοποθετηθεί: α)
ένα απλό πανώ σε κολώνες, διαστάσεων 3,50 x 0,50 μ2 = 1,75 μ2 και β) μία τέντα
κάθετη σε υποστηλώματα διαστάσεων 3 x 1,50 μ2 = 4,5 μ2. Tα επίδικα τέλη
υπολογίσθηκαν βάσει της επιφάνειας των επιγραφών και με συντελεστές που
ορίσθηκαν για το έτος 1985, κατά ζώνη και κατηγορίες διαφημίσεων, με την υπ'
αριθ. 1867/1984 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'
αριθ. 32390/27.11.1984 απόφαση του Νομάρχη Αττικής. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο
με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε την προσφυγή του
αναιρεσιβλήτου, με τη σκέψη ότι κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος 1985 δεν
διενεργούσε καμία διαφήμιση των προϊόντων της επιχειρήσεώς του, εφόσον είχε
παύσει να λειτουργεί από τις αρχές του έτους 1984, όπως αποδεικνυόταν από το
αντίγραφο του από 7.3.1984 καταστατικού λύσεως της εταιρίας στην οποία ήταν ο
ένας των ομορρύθμων εταίρων. Η κρίση όμως αυτή της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως
δεν είναι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη περί της
υποχρεώσεως καταβολής του τέλους διαφημίσεως, ορθή, εφόσον δεν βεβαιούται σ'
αυτή ότι πέραν της λύσεως της εταιρίας ο αναιρεσίβλητος προέβη και σε αφαίρεση
των διαφημιστικών επιγραφών κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος, οπότε και δεν θα
είχε υποχρέωση καταβολής του τέλους. Για το λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο,
η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται
διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για
νέα κρίση επί της ουσίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης